Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

WIADOMOŚCI Z MAZOWIECKIEJ GEODEZJI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

AKTUALNE WYDARZENIA, WIADOMOŚCI Z MAZOWIECKIEJ GEODEZJI

Wiadomości archiwalne: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |


 

TEMATY PUBLIKACJI 2024

 


 

Tablica informująca o przewie technicznej

02.07.2024 r. WIUeU/KM

Infrastruktura Węzła Regionalnego - prace serwisowe

W związku z realizacją niezbędnych, planowanych prac serwisowych w Węźle Regionalnym,
część systemów oraz e-usług w okresie 3-4 lipca br. może być czasowo niedostępna. Przepraszamy za utrudnienia.

 


 

Rysunek. Laureaci konkursu SLC odbieraja nagrody.

19.06.2024 r . RSI/AB

Laureaci konkursu Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu konkursu "Mazowiecki lider cyfryzacji - Edycja 2024" na najlepsze cyfrowe rozwiązania oraz wdrożenia w zakresie transformacji cyfrowej, które wyróżniają się spośród pozostałych na terenie Województwa Mazowieckiego.

Przedstawiamy 6 wspaniałych Laureatów:

W kategorii Cyfrowa Szkoła w konkursie "Mazowiecki lider cyfryzacji 2024" zwyciężyły:

W kategorii Cyfrowa Kultura w konkursie "Mazowiecki lider cyfryzacji 2024" zwyciężyły:

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom! Już niebawem na stronie informacyjnej konkursu MLC pojawią się opisy
prezentujące cyfrowe rozwiązania naszych laureatów.

 


 

Logo Strategii

27.05.2024 r . RSI/AP

Raport z realizacji Strategii - 2023

O co dokładnie chodzi?

Program Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2024 przyjęty w dniu 10 stycznia 2023 r., jest to drugi już dokument wdrożeniowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030. W programie ujęto prawie pięćdziesiąt zadań planowanych do wprowadzenia i będących w realizacji w 2023 i 2024 roku. Skuteczne ich wprowadzenie przybliża osiągniecie założonych w SRSI WM celów strategicznych, takich jak: Wzrost kompetencji cyfrowych i zaufania do ICT, Elektroniczne systemy i usługi dla mieszkańców Mazowsza, Internet dla Mazowsza oraz ICT dla nauki i biznesu.

Projekty te mają na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców zarówno w aglomeracjach miejskich, jak i na obszarach wiejskich. Duża ich część to przedsięwzięcia wieloletnie, które będą systematycznie realizowane, aby sprostać rosnącym wymaganiom społeczeństwa informacyjnego.

Raport. Co dostajemy i czy warto?

Prezentowany Raport z realizacji w 2023 roku to już trzeci z kolei raport roczny, który podsumowuje czego udał się dokonać. Dokument ten jest świadectwem kolejnych kroków, które Mazowsze podjęło, aby sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata i zapewnić mieszkańcom województwa lepsze warunki życia i pracy. Dzięki zaprezentowaniu szczegółowych wyników pozwala poznać, przenalizować i coraz czytelniej dostrzec zarysowujące się trendy oraz efekty podejmowanych działań samorządu.

Raport wskazuje na stały postęp w realizacji Strategii. Wartości obserwowanych wskaźników wzrosły w porównaniu do roku bazowego a województwo pozostaje liderem we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Chociaż przed Województwem Mazowieckim wciąż jest wiele do zrobienia to widoczne są zmiany i postęp oraz olbrzymia praca jaka została już wykonana.

Warto się z niniejszym Raportem zapoznać, gdyż przedstawia dynamikę wspomnianych zmian oraz dostarcza bardziej szczegółowych danych do analiz, dzięki czemu możliwe będzie lepsze zrozumienie, planowanie i realizacja przyszłych działań.

Działajmy razem!

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z pełnym Raportem oraz do zainteresowania się szczegółami realizowanych projektów. Informacje na temat poszczególnych przedsięwzięć można znaleźć w zakładce "Projekty" na naszej stronie internetowej. Udział obywateli w tych działaniach jest kluczowy dla dalszego rozwoju regionu bo wspólnie możemy kształtować przyszłość Mazowsza, czyniąc je miejscem bardziej przyjaznym, nowoczesnym i otwartym na potrzeby jego mieszkańców, a realizacja strategii to nie tylko działania urzędników, ale przede wszystkim współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami społecznymi. Wspólnie możemy osiągnąć ambitne cele wyznaczone na lata 2020-2030, tworząc społeczeństwo informacyjne, które z pewnością sprosta wyzwaniom przyszłości.

Strategia Rozwoju Społeczństwa Informacyjnego

Raport 2023 z realizacji Strategii - (pdf/1,9MB)

 


 

Logo konkursu MLC

13.05.2024 r. RSI/AP

Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024 - Ocena aplikacji przez uczestników!

Zakończono ocenę formalną zgłoszeń.

22 kwietnia 2024 r. minął termin na przesłanie zgłoszenia do konkursu "Mazowiecki lider Cyfryzacji 2024". Napłynęło wiele interesujących aplikacji z placówek oświatowych oraz instytucji kultury. Ogłoszenie konkursu spotkało się dużym zainteresowaniem, a zgłoszone narzędzia oraz wdrożenia z zakresu cyfryzacji wskazują, że podmioty z naszego regionu mogą pochwalić się wspaniałymi rozwiązaniami z zakresu nowych technologii i transformacji cyfrowej, a idea społeczeństwa informacyjnego nie jest tylko pustym hasłem.

W tegorocznej reedycji konkursu to uczestnicy sami muszą ocenić aplikacje konkursowe innych podmiotów. To nowatorskie podejście ma na celu rozpropagowanie pomysłów, a ocena ich może być doskonałą inspiracją dla innych. Uczestnicy dostęp do formularzy oceny dostaną indywidualnie, a warunkiem dalszego udziału jest oddanie głosów na rozwiązania innych. Głosowanie na siebie oczywiście jest wykluczone. Życzymy powodzenia!

Aplikacje zgłoszone do oceny w MLC Edycja 2024

Strona informacyjna konkursu Mazowiecki Lider Cyfryzacji

 


 

Tablica informująca o przewie technicznej

10.05.2024 r. WIUeU/KM

Infrastruktura Węzła Regionalnego - prace serwisowe

W związku z realizacją niezbędnych, planowanych prac serwisowych w Węźle Regionalnym,
część systemów oraz e-usług może być czasowo niedostępna. Przepraszamy za utrudnienia.


 

15.04.2024 r. RSI/AP

Do 22 kwietnia czekamy na zgłoszenia do konkursu "Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024"

Przypominamy o trwającym konkursie "Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024", którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zachęcamy wszystkie placowki oświatowe i instytucje kultury z województwa mazowieckiego do przesyłania zgłoszeń w konkursie "Mazowiecki Lider Cyfryzacji 2024" i zdobycie jednej z nagród finansowych - a łączna pula to, aż 170 tys. zł.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Szczegóły dotyczące konkursu MLC - edycja 2024

 


 

15.03.2024 r. RSI/AP

Rusza konkurs Mazowiecki Lider Cyfryzacji

Z wielką przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu mającego na celu wyłonienie liderów cyfryzacji w naszym regionie. Konkurs od tego roku przyjął nową nazwę "Mazowiecki lider cyfryzacji 2024", i odbędzie się w odświeżonej odsłonie.

Celem konkursu jest wyłonienie placówek oświatowych lub instytucji kultury, których dorobek i aktywność w zakresie wprowadzania i zastosowania nowoczesnych technologii cyfrowych wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs ukazuje opinii publicznej wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi, które wspomagają działalność tych placówek. W tegorocznej edycji konkursu wyłonione zostały dwie kategorie:

Kto może wziąć udział?

Do konkursu zapraszamy szkoły publiczne i niepubliczne oraz instytucje kultury, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego. Zgłoszenia do Konkursu może dokonać szkoła lub instytucja, która wdrożyła nowoczesne rozwiązanie w zakresie jej cyfrowego funkcjonowania lub podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników lub mieszkańców. Zgłoszenie następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wybranej kategorii konkursowej.

Ocena projektów

Otrzymane projekty zostaną poddane formalnej weryfikacji i zgodności z Regulaminem Konkursu. W tegorocznej edycji podmioty dokonują wzajemnej oceny zgłoszonych rozwiązań z danej kategorii w drodze głosowania online.

Nagrody w konkursie Mazowiecki Lider Cyfryzacji (dla każdej z kategorii oddzielnie)

Zapraszamy do udziału!

Strona informacyjna konkursu Mazowiecki Lider Cyfryzacji

Regulamin / zgłoszenie do konkursu MLC

 


 

12.02.2024 r. WRCDA/GKG

Projekt SOD zrealizowany!

Województwo Mazowieckie zakończyło realizację projektu "Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)", którego celem było udostępnienie kolejnych scyfryzowanych zbiorów oraz e-usług w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19.

Platforma eKultura (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna projektu SOD

 


 

09.02.2024 r. WIUeU/KM

Infrastruktura Węzła Regionalnego - przerwy techniczne

Szanowni Państwo.
W związku z pracami technicznymi w infrastrukturze Węzła Regionalnego, infrastrukturze projektów: e-Zdrowie dla Mazowsza 2, e-Kultura oraz e-Biblioteki od 9 lutego 2024 roku do 12 lutego 2024 roku, mogą wystąpić przerwy w dostępach do usług i urządzeń zarządzanych przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii. Mogą wystąpić utrudnienia z dostępem do danych na portalu mapowym Województwa Mazowieckiego msip.wrotamazowsza.pl, oraz na stronie gis.wrotamazowsza.pl, jak i systemów Chatbot, BI oraz PAD. Niedostępna będzie również możliwość przekazywania danych cyfrowych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za pomocą serwera FTP. Przepraszamy za utrudnienia.

 


Stylizowany rysunek. Kobieta w goglach VR zwiedza wirtualne muzeum

30.01.2024 r. WRCDA/KWB

Zakończenie realizacji projektu e-Kultura

Województwo Mazowieckie zakończyło realizację projektu "Regionalna Platforma Informacyjna na Mazowszu", którego celem była publikacja zestandaryzowanych usług elektronicznych na jednej wspólnej regionalnej platformie. Utworzona platforma e-Kultura dostępna jest pod adresem kultura.wrotamazowsza.pl

Platforma e-Kultura (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna projektu e-kultura

 


 

Stylizowany rysunek. Kobieta z ebookiem w cyfrowej bibliotece

29.01.2024 r. WRCDA/KWB

Zakończenie projektu e-Biblioteki

Województwo Mazowieckie zakończyło realizację projektu "Informatyzacja Bibliotek Pedagogicznych na Mazowszu", którego celem było uruchomienie Portalu publicznych bibliotek pedagogicznych i ich filii, umożliwiającego elektroniczny dostęp do działań tych bibliotek w zakresie prowadzonych zadań dydaktycznych. W ramach projektu zostały ujednolicone indywidulane strony publicznych bibliotek pedagogicznych i ich filii pod względem funkcjonalności, dostępności, czytelności oraz układu. Usługi zaprezentowane zostały Czytelnikom na jednej wspólnej platformie oraz na nowych, nowoczesnych, przyjaznych stronach tych bibliotek i ich 25 filii.

Portal publicznych bibliotek pedagogicznych (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna projektu E-biblioteki

 


 

Stylizowany rysunek - kwiat, gwiazda betlejemska

17.01.2024 r. OD/JP

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

Zdrowia, pokoju, spokoju i dostatku. Życzymy Państwu wszytkiego najlepszego w Nowym Roku 2024.

 

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.