Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

WIADOMOŚCI Z MAZOWIECKIEJ GEODEZJI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE 2019

Wiadomości aktualne | Wiadomości archiwalne: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |


 

TEMATY PUBLIKACJI 2019

 


 

30.12.2019 r. | BRSI/AP

Półmetek konsultacji SRSI

Zakończono pierwszą turę spotkań terenowych w ramach konsultacji dokumentu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Mamy za sobą spotkania w Płocku - 9 grudnia, Radomiu - 12 grudnia i Siedlcach - 18 grudnia, w których udział wzięli przedstawiciele samorządów, bibliotek, szkół oraz przedsiębiorcy.

W czasie konsultacji przybliżony został aktualny stan informatyzacji Mazowsza oraz zakres i cele Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Najważniejszą częścią konsultacji były jednak otwarte warsztaty, na których w rezultacie długiego dialogu z uczestnikami zebrano wiele ważnych propozycji działań, z których znakomita większość z pewnością znajdzie się w treści dokumentu.

Podkreślić należy, że pomimo niejednokrotnie gorących dyskusji na temat inicjatyw projektowych województwa atmosfera konsultacji była wręcz doskonała, co niewątpliwie przyczyniło się do ich efektywności. Z projektem Strategii można zapoznać się na stronach internetowych: mazovia.pl, geodezja.mazovia.pl, dialog.mazovia.pl

Uwagi do projektu Strategii można zgłaszać za pośrednictwem ankiety dostępnej na stronie internetowej geodezja.mazovia.pl. Kolejne spotkania już w nowym roku w Ostrołęce - 17 sytcznia, Ciechanowie - 28 stycznia i Warszawie - 7 lutego.

Strategiczne konsultacje


16.12.2019 r. | BRSI/MJ

SRSI Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 - konsultacje - Siedlce

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030, które odbędzie się 18 grudnia 2019 r.
w Siedlcach.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, którego celem jest zebranie opinii oraz propozycji mieszkańców i zainteresowanych środowisk Mazowsza na temat projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2019 r. w godzinach 11:00 - 14:00 w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach przy ul. Wiszniewskiego 4 w sali 35 na II piętrze (decyduje kolejność zgłoszeń).

Jak można wziąć udział w konsultacjach w Siedlcach?

Strategiczne konsultacje


10.12.2019 r. | BRSI/MJ

SRSI Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 - konsultacje - Radom

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030, które odbędzie się 12 grudnia 2019 r.
w Radomiu.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, którego celem jest zebranie opinii oraz propozycji mieszkańców i zainteresowanych środowisk Mazowsza na temat projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w godzinach 11:00 - 14:00 w Radomiu w sali konferencyjnej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Kościuszki 5a (decyduje kolejność zgłoszeń).

Jak można wziąć udział w konsultacjach w Radomiu?

Strategiczne konsultacje


02.12.2019 r. | BRSI/AP

SRSI Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 - konsultacje - Płock

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030, które odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w Płocku.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, którego celem jest zebranie opinii oraz propozycji mieszkańców i zainteresowanych środowisk Mazowsza na temat projektu Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w godzinach 11:00 - 14:00 w Płocku w auli głównej Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 26 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Z projektem Strategii można zapoznać się na stronach internetowych: mazovia.pl, geodezja.mazovia.pl, dialog.mazovia.pl
oraz na wyznaczonym stanowisku komputerowym w siedzibie Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A,
03-743 Warszawa, pokój 115 w godzinach 9:00-15:00.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji,
Geodezji i Kartografii, tel. (22) 432-45-08, e-mail: geodezja(at)mazovia.pl.

Strategiczne konsultacje


25.11.2019 r. | BRSI/MJ

Strategiczne konsultacje

"Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030"

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030". Konsultacje będą trwały od 2 grudnia 2019 r. do 14 lutego 2020 r.

Zachęcamy do przekazywania opinii do projektu Strategii

Symboliczne owocujące drzewo wyrastające z e-potrzeb społeczeństwa

Za pośrednictwem elektronicznego formularza ankiety internetowej (otwiera nową kartę)

Na formularzu zgłaszania uwag

Projekt Strategii udostepniono

Dokument zostanie także przekazany do konsultacji Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030" jest Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji,
Geodezjii Kartografii, tel. (22) 432-45-08, e-mail: geodezja(at)mazovia.pl.

Projekt dokumentu - Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego WM na lata 2020-2030 (pdf/3,9MB)

(Niezbędnej i wszechstronnej pomocy w zakresie dostęnosci cyfrowej projektu dokumentu, udzielą Państwu pracownicy Biura ds. Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji, Geodezjii Kartografii, tel. (22) 432-45-08, ul. Kijowska 10/12A. Warszawa)

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii (...) (docx/0.01MB)

Elektroniczny formularz ankiety internetowej do projektu Startegii (...) (otwiera nową kartę)


06.11.2019 r. | Autor: MSIP/JŚ

Zmiana terminu zgłoszeń do III edycji konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji"

Zarząd Województwa Mazowieckiego przedłużył termin składania zgłoszeń do III edycji konkursu pn. "Samorządowy lider cyfryzacji"
do 15 listopada br. Do konkursu zapraszamy urzędy gmin, urzędy miast, starostwa powiatowe, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne lub spółki (w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 100% udziałów lub akcji) lub podmioty publiczne
(o charakterze oświatowym oraz zdrowotnym).

Informacja o III edycji konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji" z 20.08.2019 r.

Regulamin III edycji konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji" (pdf/0,4MB)

Zgłoszenie do III e. konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji" (docx/0,03MB)


10.10.2019 r. | Autor: EAPI/IR

Zamówienie na System Dziedzinowy do zarządzania oświatą

25 września 2019 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu dziedzinowego do zarządzania oświatą" (symbol: CG-R-II.ZP.U.272.80.2019.AP), w ramach Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI).

Pełna informacja o zamówieniu na stronie projektu ASI

Ogłoszenie o zamówieniu (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna porojektu ASI


10.10.2019 r. | Autor EAPI/IR

Zamówienie na System Dziedzinowy do zarządzania informacją i promocją jst

25 września 2019 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją jst" (symbol: CG-R-II.ZP.U.272.79.2019.MK), w ramach Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI).

Pełna informacja o zamówieniu na stronie projektu ASI

Ogłoszenie o zamówieniu (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna porojektu ASI


23.09.2019 r. | Autor: CDP/ŁR

Zamówienie publiczne na cyfryzację danych pzgik - projekt ASI - tura VII

12 września 2019 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla powiatów: grodziskiego, grójeckiego, pruszkowskiego, przysuskiego, pułtuskiego i miasta Ostrołęki - tura VII.

Pełna informacja o zamówieniu na stronie projektu ASI

Ogłoszenie o zamówieniu na cyfryzację danych pzgik (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna porojektu ASI


13.09.2019 r. | Autor: BRSI/AP

Dofinansowanie na budowę hotspotów

7 września 2019 r. uruchomiono konkurs dla gmin pn. "Publiczny Internet dla każdego" na dofinansowanie budowy punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu w przestrzeni publicznej - hotspotów. Nabór wniosków w trybie konkursowym został uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach". Łączna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 120 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania dla Mazowsza wynosi 80 % kwoty dofinansowania projektu, natomiast współfinansowanie krajowe
z budżetu państwa wynosi 20 %. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 64 368,00 zł.  Maksymalny okres realizacji projektu
to 24 miesiące.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 30 czerwca 2020 roku. Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (otwiera nową kartę).

W ramach konkursu możliwe jest finansowanie jednego z następujących działań:

Strona informacyjna konkursu "Publiczny Internet dla każdego" (otwiera nową kartę)

Nabór wniosków POPC 1.1 Publiczny Internet Dla Każdego (otwiera nową kartę)


28.08.2019 r. | Autor: CDP/ŁR

Zamówienie publiczne na cyfryzację danych pzgik - projekt ASI - tura VI

27 sierpnia 2019 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego - tura VI.

Pełna informacja o zamówieniu na stronie projektu ASI

Ogłoszenie o zamówieniu na cyfryzację danych pzgik (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna porojektu ASI


20.08.2019 r. | Autor: MSIP/JŚ

Samorządowy Lider Cyfryzacji - III edycja konkursu

Województwo Mazowieckie ogłasza III edycję konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji" dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub spółek, w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 100% udziałów lub akcji lub podmiotów publicznych o charakterze oświatowym oraz zdrowotnym.

Cyfryzacja regionu jest jednym z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju
w województwie. W "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego" zostały określone cztery inteligentne specjalizacje Mazowsza, czyli obszary o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego. Wśród nich za najistotniejsze dla rozwoju ekonomicznego należy wymienić inteligentne systemy zarządzania, natomiast wśród technologii uznane zostały za wiodące technologie informacyjno-komunikacyjne.

Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie najlepszych i najbardziej dojrzałych projektów teleinformatycznych realizowanych
na Mazowszu. Wyłonienie instytucji, której dorobek w obszarze cyfryzacji i zastosowań nowoczesnych technik informacyjnych
i komunikacyjnych wyróżnia się na terenie województwa. Ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych
we wspomaganiu działalności zgłoszonej Instytucji oraz promocja działań z zakresu cyfryzacji, które wpłynęły na usprawnienie pracy
i obsługi mieszkańców.

W konkursie może wziąć udział Instytucja, spełniająca kryteria opisane w Regulaminie konkursu, z terenu województwa mazowieckiego.

Oceniane Osiągnięcia

Nagrody

Zapraszamy wszystkie instytucje spełniajace kryteria regulaminu do udziału w III edycji konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji".

Termin składania Formularzy zgłoszeniowych upływa 30 września 2019 r.

Regulamin 3 edycji konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji (pdf/0,3MB)

Formularz zgłoszeniowy 3 edycji konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji (docx/0,02MB)


19.08.2019 r. | Autor: EAPI/IR

Wrota Mazowsza Portal Usług Elektronicznych

Czy korzystałeś już z elektronicznych usług na Wrotach Mazowsza? Czy wiesz ile czasu zaoszczędzisz składając wniosek do urzędu przez Internet? Czy wiesz jak niewiele potrzeba, żeby otrzymać potwierdzenie złożenia dokumentu do urzędu? Dowiedz się już teraz i obejrzyj nasz film! Zachęcamy do działania! Do zobaczenia na Wrotach Mazowsza!

(Szczegółowe informacje i pomoc w zakresie funkcjonowania Portalu Wrota Mazowsza można uzyskać kontaktując się z pracownikami Wydziału ds. e-Administracji i Projektów Interdyscyplinarnych, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

Pobierz film Portal Wrota Mazowsza w wersji z napisami (mp4/zip/25,6MB)

Pobierz film Portal Wrota Mazowsza (mp4/zip/98,4MB)

Pobierz napisy do filmu Portal Wrota Mazowsza (txt/zip/0,1MB)


06.08.2019 r. | Autor: BRSI/MZ

Konkurs Innowator Mazowsza

Rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie Innowator Mazowsza! Jeśli prowadzisz biznes, który wspiera innowacje w rozwoju gospodarczym województwa mazowieckiego lub jesteś naukowcem, którego praca doktorska podejmuje tematykę innowacji to koniecznie zgłoś swój udział do Innowatora Mazowsza! Zgłoszenia należy wysyłć do 19.08.2019 roku.

Konkurs ma na celu wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych młodych talentów wśród naukowców oraz firm z sektora mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw za opracowywanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Tematyka konkursu obejmuje innowacje techniczne (produktowe i procesowe), organizacyjne, marketingowe i inne o potencjalnej wartości gospodarczej, które mogą zostać wdrożone lub są stosowane w codziennej praktyce biznesowej. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Naukowiec. Łączna pula nagród to aż 113 tys. zł!

Zapoznaj się z regulaminem konkursu (otwiera nową kartę)

Zgłoszenie w kategorii Innowacyjna Firma (otwiera nową kartę)

Zgłoszenie w kategorii Innowacyjny Naukowiec (otwiera nową kartę)


05.08.2019 r. | Autor:MSIP/MC

Sprawozdanie z seminarium Informacja przestrzenna i nowe technologie...

Zapraszamy do zapoznania się z obszernym sprawozdaniem z seminarium Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP - "Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy", które odbyło się 8 i 9 maja 2019 roku.

Sprawozdanie z seminarium IP i nowe technologie (pdf/0,9MB)

Komplet prezentacji z seminarium IP i nowe technologie

Program seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie (pdf/0,6MB)


01.07.2019 r. | Autor:BRSI/AP/MJ

Międzynarodowe warsztaty GIS

W ostatnich dniach czerwca 2019 r. na terenie Politechniki Warszawskiej odbyło się XXXII Międzynarodowe Spotkanie Studentów Geodezji. Uczestnikami przedsięwzięcia byli studenci i absolwenci kierunków związanych z geodezją, kartografią oraz geoinformatyką z 34 państw świata, w tym środowiska akademickie i przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego. Jednymi z głównych elementów Spotkania były różne formy wymiany wiedzy oraz warsztaty planowania przestrzennego, poprowadzone z wykorzystaniem dostępu do Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

To nie jest zwykłe spotkanie grupy przyjaciół

W dniach 23-29 czerwca 2019 r., w gościnnych murach Politechniki Warszawskiej studenci z różnych zakątków świata uczestniczyli
w Międzynarodowym Spotkaniu Studentów Geodezji (International Geodetic Students Meeting, IGSM), w ramach którego mieli okazję zmierzyć się z najnowszą wiedzą i technicznym aspektem analiz przestrzennych.

Na oficjalnej ceremonii otwarcia zgromadzonych w pomieszczeniach Politechniki Warszawskiej uczestników z wielką otwartością powitali przedstawiciele władz uczelni i aktywnych środowisk geodezyjnych, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, platynowego sponsora tegorocznego Spotkania.

W trakcie krótkiego powitania pani dr Ewa Janczar, Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii nawiązała
do szczególnej roli pracy geodetów i przyszłych absolwentów uczelni technicznych, jaką dostrzega samorząd województwa, w zakresie skutecznej budowy zrównoważonej architektury przestrzeni.

Grupa osób. Uczestnicy warsztatów wraz z zespołem prowadzących zajęcia pozują do pamiątkowej fotografii.

Fot. Uczestnicy warsztatów z pracownikami Departamentu CGiK prowadzącymi zajęcia.

Wymiana wiedzy i praktyka

W czwartym dniu tegorocznego Spotkania (czwartek 27 czerwca 2019 r.) zespół Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie poprowadził praktyczne warsztaty planowania przestrzennego na przykładzie projektu lokalizacji farm wiatrowych. Zajęcia trwały kilka godzin, a uczestnicy aktywnie i wytrwale brali udział w symulacjach analiz przestrzennych przy wykorzystaniu rzeczywistych zbiorów danych. Jednym z głównych założeń warsztatów było podkreślenie roli odpowiedzialnego planowania w tworzeniu ładu przestrzennego z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania środowiska i walorów przyrodniczych, a także z uwzględnieniem obaw społecznych związanych z zagospodarowaniem terenów użytkowych
i częściowym ograniczeniem otwartych przestrzeni.

Ćwiczenia odbyły się przy wykorzystaniu Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, prowadzonej przez Marszałka Województwa oraz przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi GIS-owych. Poza standardowymi operacjami na zbiorach danych przestrzennych uczestnicy mieli okazje poznać w praktyce zalety wykorzystania usług sieciowych zarówno do pozyskiwania danych, jak i przeprowadzania wielowarstwowych analiz przestrzennych i publikacji ich produktów.

Warsztaty w toku. Siedzący przy komputerach uczestnicy warsztatów z pomocą instruktorów realizują ćwiczenia.

Fot. Uczestnicy warsztatów w trakcie realizacji ćwiczeń.

Fundamenty ładu przestrzennego

Tegoroczne Międzynarodowe Spotkanie Studentów Geodezji było już trzydziestym drugim tego typu w całej historii IGSM. Dzięki niezwykle licznemu udziałowi studentów z wielu zakątków świata, przedsięwzięcie niezmiennie dowodzi, że nawet pewne różnice regionalne czy kulturowe nie stanowią przeszkody w uniwersalnym rozumieniu zadań planowania przestrzennego i jego roli w kształtowaniu współczesnego świata w sposób przemyślany, zorganizowany i nieograniczający współistnienia wielu czynników życia społecznego i gospodarczego.
W tym ujęciu, bez żadnych wątpliwości, organizatorzy warsztatów planowania przestrzennego uznali tegoroczne spotkanie za niezwykle udane oraz budujące silne fundamenty do wzmacniania roli geodezji w odpowiedzialnym projektowaniu i kształtowaniu naszej wspólnej przestrzeni życiowej.

Międzynarodowe Spotkania Studentów 2019 (otwiera nową kartę)

GEOIDA - Stowarzyszenie Studentów Wydziału GiK Politechniki Warszawskiej (otwiera nową kartę)

Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

Portal mapowy Mazowsza (otwiera nową kartę)


12.06.2019 r. | Autor:BRSI/MZ/MJ

Wrota Mazowsza nagrodzone w prestiżowym konkursie Komisji Europejskiej

Mazowiecki portal Wrota Mazowsza na II miejscu wśród informatycznych rozwiązań administracji publicznej w Europie! Za nami ostateczne rozstrzygnięcie konkursu Komisji Europejskiej, w którym portal Wrota Mazowsza, udostępniający mieszkańcom i przedsiębiorcom zdalne usługi cyfrowe, został doceniony za swoją powszechność, otwartość oraz szerokie wykorzystanie przez inne jednostki samorządowe
i wyróżniony spośród innych rozwiązań wdrażanych na terenie całej Unii Europejskiej drugą nagrodą Sharing and Reuse Awards 2019!

Laureaci konkursu na gali wręczenia nagród Sharing Reuse Awards 2019 w Bukareszcie

Fot. Laureaci konkursu podczas gali wręczenia nagród. Mazowsze reprezentuje Marszałek Adam Struzik, dyrektor Krzysztof Mączewski i dyrektor Ewa Janczar.

Wyjątkowe rozwiązanie

Celem konkursu "Sharing and Reuse Awards 2019" jest wsparcie i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju cyfrowych rozwiązań, umożliwiających administracji publicznej, przedsiębiorstwom i mieszkańcom korzystanie z ogólnodostępnych usług publicznych. Do tegorocznej edycji zgłoszono Mazowieckie rozwiązanie "e-Urząd", stanowiące komponent portalu Wrota Mazowsza, o czym więcej możecie przeczytać w artykule Wrota Mazowsza w finale konkursu Sharing and Reuse Awards 2019.

11 czerwca 2019 r. w stolicy Rumunii, Bukareszcie, na oficjalnej ceremonii podsumowującej konkurs, wręczono wyróżnienia w czterech kategoriach. Decyzją kapituły Wrota Mazowsza otrzymały wyjątkowo cenną nagrodę za II miejsce w kategorii "Udostępniane usługi informatyczne (wspólnie opracowywane lub udostępniane) mające największy wpływ na obywateli lub firmy".

Nagroda cenniejsza niż złoto

Istnieje nagroda cenniejsza niż złoto. Cenniejsza niż prestiżowy laur odebrany wczoraj wieczorem przez Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego od jury konkursu "Sharing and Reuse Awards 2019". Miarą sukcesu prospołecznych działań samorządowych nie jest samo wyróżnienie dokonane przez kapitułę, choć uznanie grona europejskich ekspertów z pewnością cieszy i świadczy o szerokim oddziaływaniu mazowieckich rozwiązań na jakość życia w regionie, ale i pośrednio stanowi narzędzie inspiracji dla innych instytucji szczebla samorządowego w Europie.

Miarą odniesionego wczoraj sukcesu jest wspólna praca organów samorządowych z Wami, mieszkańcami i przedsiębiorcami Mazowsza, nad ciągłym rozwojem elektronicznych usług publicznych, co już teraz zaowocowało funkcjonowaniem niemal 1 500 e-usług i niezwykle imponującym zakresem ich praktycznego wykorzystania przez szerokie spektrum klientów. Od początku bieżącego roku prowadzone serwisy odnotowują ponad 43 000 odsłon i średnio ponad 2 400 unikalnych użytkowników w każdym miesiącu.

Cel wciąż przed nami

To jeszcze nie koniec wspólnej pracy i wytężonego wysiłku mazowieckiej administracji samorządowej. Otrzymana wczoraj wieczorem w Bukareszcie nagroda w konkursie "Sharing and Reuse Awards 2019" nie oznacza końca działań, lecz stanowi budującą motywację do dalszego rozwoju usług publicznych i doskonalenia narzędzi ich udostępniania.

Dzięki Waszej aktywności wspólnie rozwijamy nasz region jako miejsce innowacyjne, przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom, budując silną i świadomą własnych potrzeb wspólnotę, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia w sieci.

Strona informacyjna konkursu Sharing and Reuse Awards 2019 (otwiera nową kartę)

Portal Usług Elektronicznych Wrota Mazowsza (otwiera nową kartę)


10.06.2019 r. | Autor:BRSI/MZ/MJ

Otwarte dane na celowniku Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zmienia przepisy w zakresie otwartych danych i informacji sektora publicznego. Ułatwi to tworzenie wspólnej przestrzeni danych w Unii Europejskiej. Dzięki tym działaniom wzrośnie dostęp do wiedzy niezbędnej przy tworzeniu nowoczesnych rozwiązań, a dostępność i wymiana informacji stanowić będą impuls dla rozwoju gospodarczego w Europie.

Zmiany w regulacjach

Otwarty rynek danych Unii Europejskiej jest kluczowym elementem całej gospodarki danych w Unii. Ponowne wykorzystanie otwartych danych może przyczynić się m.in. do rozwoju europejskiej gospodarki, rozwoju nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja
i przezwyciężenia problemów społecznych. Oczekuje się, że całkowita bezpośrednia wartość ekonomiczna informacji sektora publicznego wzrośnie z poziomu bazowego wynoszącego 52 mld EUR w 2018 r. do 194 mld EUR w 2030 r.

W odpowiedzi na nadchodzące wyzwania, Komisja Europejska uruchomiła pakiet środków mających na celu ułatwienie stworzenia wspólnej przestrzeni danych w Unii Europejskiej. Jednym z jego elementów będą zmiany przepisów w zakresie otartych danych i informacji dotyczących sektora publicznego.

Parlament Europejski 4 kwietnia 2019 r. zatwierdził dyrektywę w sprawie otwartych danych i informacji dotyczących sektora publicznego. Nowe przepisy zastąpią dyrektywę w sprawie informacji sektora publicznego (2003/98/WE, zmienioną w 2013 r.), która reguluje ponowne wykorzystywanie danych generowanych przez organy sektora publicznego (np. przepisów prawnych, drogowych, meteorologicznych, finansowych itp.) w celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Tekst dokumentu musi zostać jeszcze formalnie przyjęty przez Radę UE. Następnie państwa członkowskie będą musiały wdrożyć zmienione przepisy w ciągu dwóch lat.

Co nowego?

Nowe przepisy w sprawie otwartych danych i informacji, dotyczących sektora publicznego poprawią dostępność i innowacyjne wykorzystanie danych publicznych i finansowanych ze środków publicznych. Celem nowej dyrektywy będzie aktualizacja ram, w których określa się warunki udostępniania danych sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej skali dostępnych obecnie danych o wysokiej wartości, takich jak dane statystyczne lub dane geoprzestrzenne . Wszystkie treści sektora publicznego, do których można uzyskać dostęp na mocy krajowych przepisów dotyczących dostępu do dokumentów będą z zasady swobodnie dostępne do ponownego wykorzystania.

Przepisy dyrektywy będą obejmowały również dane udostępnianie przez przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne w sektorze transportu i usług użyteczności publicznej oraz dane pochodzące z badań naukowych finansowanych ze środków publicznych. Większa ilość danych
w czasie rzeczywistym, dostępnych za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji (API), umożliwi przedsiębiorstwom, zwłaszcza MŚP i start-upom, opracowywanie innowacyjnych produktów i usług, np. aplikacji mobilnych oraz wchodzenie na nowe rynki z ofertą produktów i usług opartych o dane.

Więcej informacji można uzyskać na stronach Komisji Europejskiej:

Oświadczenie KE w sprawie danych sektora publicznego (otwiera nową kartę)

Komunikat UE - nowe zasady udostępniania danych sektora publicznego (otwiera nową kartę)

Wniosek zmiany dyrektywy w sprawie informacji sektora publicznego (ang.) (otwiera nową kartę)


07.06.2019 r. | Autor:MSIP/MC

Informacja przestrzenna i nowe technologie - prezentacje

8 i 9 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy, organizowane w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej i Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami.

(Szczegółowe informacje i pomoc dotyczącą dostepności prezentacji z seminarium, można uzyskać kontaktując się z pracownikami Wydziału Mazowieckiego Systemu Iinformacji Przestrzennej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament - CGiK

Osiągnięcia Estonii w zakresie społeczeństwa informacyjnego (pdf/5,0MB)

Autor: Martin Roger, Ambasador Republiki Estońskiej RP
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

The INSPIRE use case environmental eReporting status, experiences, activities (pdf/3,0MB)

Autor: Stefan Jensen - European Environment Agency
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

Jak wdrażać usługi e-administracji (...) (pdf/1,1MB)

Autor: dr Tomasz Kulisiewicz Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów Nad Cyfrowym Państwem
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

Nowe perspektywy wykorzystania zobrazowań satelitarnych (...) (pdf/5,9MB)

Autor: Beata Mikołajek-Zielińska, Dyrektor Departamentu Wojskowych Technologii Satelitarnych, Polska Agencja Kosmiczna
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

GIS w procesie partycypacji społecznej (...) (pdf/6,0MB) Ecocraft (mp4/9,2MB)

Autor: Maria Andrzejewska - Dyrektor UNEP/GRID-W-wa, Monika Rusztecka - Kierownik Działu Zastosowań Geoinformacji  UNEP/GRID-W-wa
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem (pdf/6,1MB)

Autor: dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

Bezzałogowe statki powietrzne (...) (pdf/7,1MB)

Autor: Mariusz Kacprzak, Instytut Lotnictwa
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej (pdf/1,2MB)

Autor: dr hab. Katarzyna Śledziewska, Dyrektor Zarządzająca DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

Przestrzenne dane statystyczne w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy (pdf/6,2MB)

Autor: dr inż. Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, GUS,
Agnieszka Nowakowska, Zastępca Detektora Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, GUS Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy Warszawa 8-9.05.2019 r.

Blockchain w administracji publicznej (pdf/2,0MB)

Autor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech, Centrum Technologii Blockchain, Uczelnia Łazarskiego
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

Rola interoperacyjności w budowie cyfrowych usług publicznych (...) (pdf/3,2MB)

Autor: dr inż. Adam Iwaniak, Prezes Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

28.05.2019 r. | Autor:CDP/IGR/EW

Wsparcie dla Komisji Kontroli i Odbioru V tury Cyfryzacji Danych Przestrzennych

W wyniku rozstrzygniętego zamówienia publicznego, w dniach 14 - 21 maja bieżącego roku podpisano trójstronne umowy (Województwo Mazowieckie, Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), Kontrolujący) dotyczące wykonania Kontroli i monitoringu realizacji zamówień na cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) szczebla powiatowego w celu ich publikacji oraz utworzenia metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej - tura V.

Wyłoniony Kontrolujący

Firma OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga wspierać będzie Komisje kontroli i odbioru z Powiatów: Przysuskiego, Sokołowskiego, Wołomińskiego oraz Gminy Miasta Radomia w monitorowaniu postępów prac oraz weryfikacji realizowanych modernizacji ewidencji gruntów i budynków i pracach z zakresu tworzenia baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500) oraz Geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Prace realizowane będą dla: Gminy Miasta Radomia, Powiatu Przysuskiego - na obszarze jednostek ewidencyjnych: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Rusinów, Powiatu Sokołowskiego - na obszarze jednostki ewidencyjnej Kosów Lacki, Powiatu Wołomińskiego - na obszarze jednostki ewidencyjnej Radzymin. Kontrolujący wykona publikację zbiorów i usług danych przestrzennych na portalach mapowych poszczególnych JST z wykorzystaniem Modułu SDI. Firma opracuje i opublikuje pliki metadanych dla powiatowych zbiorów danych przestrzennych.

Planowany termin zakończenia umów na kontrolę i monitoring - 31 grudnia 2019 r.


22.05.2019 r. | Autor:PUR/RM

Plany urządzeniowo-rolne dla gmin Mazowsza

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UMWM w Warszawie podjął inicjatywę polegającą na opracowaniu na terenie województwa mazowieckiego planów urządzeniowo-rolnych gmin. 23 kwietnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął stosowną Informację w tej sprawie.

O czym mowa

Plan urządzeniowo-rolny gminy jest opracowaniem planistycznym, rozwijającym zagadnienia uznane za priorytetowe w opracowaniach strategicznych. W szczególności obejmuje problematykę związaną z rolnictwem, a także ochroną środowiska naturalnego oraz z turystyką
i rekreacją. Plan zawiera analizę stanu istniejącego rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz problematykę, która na nią pośrednio lub bezpośrednio oddziałuje. Zarazem wskazuje na potrzeby przeprowadzenia prac urządzeniowo-rolnych, których realizacja przyczyni
się do zwiększenia efektywności produkcji rolnej, leśnej i usługowo-produkcyjnej. Wskazuje również możliwości zachowania i ochrony walorów przyrodniczo-kulturowych.

Podstawowe dokumenty regulujące zagadnienia planowania przestrzennego na poziomie lokalnym, tj. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz gminne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego odnoszą się przede wszystkim
do organizacji przestrzennej terenów przeznaczanych na cele inwestycyjne. Plany urządzeniowo-rolne gmin w sposób kompleksowy charakteryzują przestrzeń wiejską.

Pilna potrzeba

Istotnym problemem, nie tylko w województwie mazowieckim, jest występujące od lat zjawisko niekontrolowanego rozprzestrzeniania się zabudowy (głównie mieszkaniowej). Szacuje się, że obecnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązują na obszarach stanowiących zaledwie ok. 30% powierzchni regionu. Pomimo wzrastającego pokrycia planami, sytuacja planistyczna województwa jest
w dalszym ciągu niekorzystna i prowadzi do narastającego chaosu w zagospodarowaniu przestrzennym. Realizacja znacznej części inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powoduje rozpraszanie zabudowy, co skutkuje m. in. wzrostem kosztów uzbrojenia terenów mieszkaniowych. Presja zabudowy mieszkaniowej na tereny prawnie chronione negatywnie wpływa na środowisko, a rozproszona zabudowa tworzy mozaikę przeplatających się terenów zurbanizowanych z terenami rolniczymi i leśnymi. Rośnie skala niekorzystnych zmian w strukturze użytkowania gruntów.

Korzyści

Celem Planu urządzeniowo-rolnego jest przedstawienie takich rozwiązań, które przyczyniłyby się do wszechstronnego rozwoju wsi
i gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia oraz pracy ludności, ochrony, a także kształtowania środowiska przyrodniczego wsi. Zawarte w nim ustalenia i zabiegi urządzeniowo-rolne dla obszarów wiejskich gmin powinny być pomocne i wykorzystane przez Gminy
w zakresie przygotowania własnych opracowań programowych, planistycznych i projektowych czy tworzenia budżetów gminnych na poszczególne lata. Postanowienia planu urządzeniowo-rolnego będą także podstawą do podejmowania przedsięwzięć związanych
z realizacją projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym pozyskania środków unijnych na prace związane
z przekształceniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Dokumentem regulującym zasady ochrony gruntów rolnych jest ustawa z 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Ochrona gruntów rolnych

Finansowanie

Opracowanie planów urządzeniowo-rolnych gmin, zgodnie z ww. ustawą, może być finansowane ze środków pochodzących z dochodów związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Od 1 stycznia 2011 roku finansowanie planów urządzeniowo-rolnych gmin może być pokryte w 100% z budżetu województwa, a wykonane - jako zadanie własne Marszałka Województwa przy pomocy geodety województwa (przez właściwe Biuro Geodezji Terenów Rolnych).

Sporządzanie planów urządzeniowo-rolnych gmin zostało umocowane również w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, która pozwala Gminom na uchwalanie programów gospodarczych, do których zalicza się plan urządzeniowo - rolny gminy.

Mając na uwadze wewnętrzne uwarunkowania Mazowsza, a przede wszystkim ogrom potrzeb w zakresie kształtowania przestrzeni wiejskiej, opracowanie planów urządzeniowo-rolnych gmin wydaje się konieczne.


21.05.2019 r. | Autor:RSI/MZ/MJ

Wrota Mazowsza w finale konkursu Sharing and Reuse Awards 2019

Aktywność społeczności województwa mazowieckiego wyróżniona! Wrota Mazowsza, nowoczesne rozwiązanie udostępniające zdalne usługi cyfrowe znalazło się w ścisłym finale prestiżowego konkursu Komisji Europejskiej. Portal Wrota Mazowsza stanowi wspólne dzieło samorządu województwa, ponad 300 partnerów regionu oraz mieszkańców i przedsiębiorców będących użytkownikami przygotowanych usług.

Aktywni w Europie

Komisja Europejska w ramach podnoszenia jakości usług elektronicznych oferowanych mieszkańcom Unii Europejskiej realizuje program "Sharing and Reuse Action ISA", który wspiera rozwój cyfrowych rozwiązań, umożliwiających administracji publicznej, przedsiębiorstwom
i mieszkańcom korzystanie z ogólnodostępnych usług publicznych. Istotną część programu stanowi konkurs "Sharing and Reuse Awards 2019". Jego celem jest wymiana doświadczeń w zakresie wypracowanych i ponownie wykorzystanych w innej jednostce administracyjnej rozwiązań w obszarze cyfrowych usług publicznych.

Mazowieckie rozwiązanie "e-Urząd", stanowiące komponent portalu Wrota Mazowsza zostało zgłoszone do konkursu i zakwalifikowało się do ścisłego finału. Uznano je za jedno z czterech najlepszych w kategorii "Udostępniane usługi informatyczne (wspólnie opracowywane lub udostępniane) mające największy wpływ na obywateli lub firmy". Mazowiecka platforma usługowa została doceniona przez jury konkursu nie tylko z uwagi na sposób i zakres udostępnianych usług publicznych, ale także za umiejętność dzielenia się tym rozwiązaniem z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na terenie województwa.

Czym jest e-Urząd?

Komponent "e-Urząd" umożliwia elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie nimi, elektroniczną obsługę mieszkańców oraz elektroniczną komunikację pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. System wraz z portalem Wrota Mazowsza jest obecnie rozwijany w ramach projektu pn. "Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w zakresie e-Administracji
i Geoinformacji (ASI)", finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Jednymi z głównych celów prac są: dalsze poszerzanie pakietu dostępnych usług lokalnych oraz takie udostępnianie usług, aby istniała możliwość załatwienia całej sprawy on-line, bez wychodzenia z domu czy biura, bez kolejek i wizyt w urzędzie.

Wspólnota mazowiecka

Drodzy mieszkańcy i przedsiębiorcy województwa mazowieckiego! Przygotowane i udostępniane od 2014 r. portal Wrota Mazowsza wraz
z komponentem "e-Urząd" powstały z myślą o Was i działają dla Was. Nie ustajemy w pracy nad wspieraniem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie, w tym przede wszystkim dostosowywaniem usług cyfrowych do Waszych potrzeb. Dzięki Waszej aktywności oraz zaangażowaniu organów samorządowych województwa mazowieckiego wraz z 314 mazowieckimi jednostkami administracji publicznej, usługi publiczne coraz skuteczniej wspierają jakość życia oraz poprawiają warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Przede wszystkim także, stają się coraz bardziej funkcjonalne i przyjazne dla naszej społeczności.

Wybór zwycięzców konkursu "Sharing and Reuse Awards 2019" ogłoszony zostanie na oficjalnej ceremonii "Sharing & Reuse Conference", która odbędzie się 11 czerwca 2019 r. w Bukareszcie w Rumunii. Niezależnie od ostatecznego miejsca jakie przypadnie w tym prestiżowym konkursie mazowieckiej platformie, udział w ścisłym finale to niewątpliwy sukces. Dziękujemy serdecznie za jakość naszego wspólnego dzieła. Do zobaczenia w sieci.

Strona informacyjna konkursu Sharing & Reuse Awards 2019

Portal Usług Elektronicznych Wrota Mazowsza


21.05.2019 r. | Autor:MSIP/JL

Ochotnicza straż pożarna na Mazowszu

Na Portalu Mapowym Województwa Mazowieckiego opublikowana została baza lokalizacji ochotniczych straży pożarnych, wg stanu
z 31 grudnia 2018 roku. Zamieszczone dane zostały podzielone na dwie grupy: OSP zwykłe oraz OSP włączone do KSRG (krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego) i przedstawione różnymi symbolami. Dane umieszczone zostały w zbiorze Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w kategorii "Bezpieczeństwo". Opublikowanie informacji dotyczących lokalizacji ochotniczych straży pożarnych możliwe było dzięki współpracy z Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Zapraszamy do zapoznania się z nowym materiałem.

Portal mapowy Mazowsza


17.05.2019 r. | Autor:WODGIK/ES

Narada Geodetów Województw 2019

9 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 odbyła się Narada Geodetów Województw. W naradzie wzięli udział przedstawiciele większości Wojewódzkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Poruszono tematy związane m. in. z wymianą danych GML między powiatową, a wojewódzką częścią państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (pzgik), udostępnianiem danych pzgik na wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, rodzajami zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej zgłaszanych przez Marszałków Województw do ewidencji zbiorów i usług przestrzennych, organizacją procesu aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10 000 (BDOT10k) w poszczególnych województwach.

Efektem wspólnych rozważań i przeprowadzonej dyskusji było kilka postulatów: współpraca z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu
w zakresie zgłaszania uwag do projektu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie udostępniania danych pzgik podmiotom publicznym w celu realizacji zadań publicznych, powołanie na poziomie wojewódzkim zespołu
do spraw aktualizacji BDOT10k.

Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10 000


16.05.2019 r. | Autor:RCKC/MI

Projekt EA - usługi serwisu technicznego

10 maja upłynął termin na składanie przez wykonawców ofert w postępowaniu przetargowym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisu technicznego Systemów Dziedzinowych wdrożonych w 295 Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zrealizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Obecnie trwa etap badania ofert.

Strona informacyjna projektu EA


16.05.2019 r. | Autor:RCKC/MI

Enterprise Resource Planning dla jednostek organizacyjnych

28 marca 2012 r. pomiędzy firmą Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. (obecnie Asseco Data Systems S.A.), a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie (UMWM) zawarta została umowa na wdrożenie w UMWM zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Wydatek poniesiony na realizację ww. umowy współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Obecnie UMWM planuje objąć wdrożeniem ww. systemu również podległe mu jednostki organizacyjne. W tym celu Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii opracowuje koncepcję wdrożenia systemu w 6 jednostkach pilotażowych tj. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego.


14.05.2019 r. | Autor:MSIP/JL

Relacja z seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie

8 i 9 maja br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy, organizowane w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej i Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP. Seminarium było połączone z naradą Geodetów Województw oraz posiedzeniem wspólnym Zespołów.

Spotkanie otworzył gospodarz wydarzenia Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który wprowadził uczestników
w zagadnienia związane z cyfryzacją oraz e-administracją na Mazowszu, a także zwrócił uwagę na istotny aspekt transformacji cyfrowej jakim jest możliwość optymalizacji działań i usprawnienie procesów decyzyjnych.

W Seminarium uczestniczyli także goście zagraniczni m.in. Martin Roger - ambasador Republiki Estońskiej w RP, Hugo De Groof - przedstawiciel Komisji Europejskiej - DG Environment oraz Stefan Jensen - przedstawiciel Europejskiej Agencji Środowiska.

Seminarium eksperckie 8-9 maja

Dwudniowe seminarium, z udziałem polskich i zagranicznych przedstawicieli świata nauki, samorządowców i przedsiębiorców oraz specjalistów w tym zakresie, było również doskonałą okazją do dyskusji m.in. o kierunkach rozwoju Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej. Poruszone zostały także sprawy związane z próbą wypracowania zintegrowanej strategii rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej i cyfryzacji, w tym smart city i smart village.

Spotkanie odbyło się w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej (RSIP) i Zespołu Eksperckiego
ds. Społeczeństwa Informacyjnego (SI) przy Związku Województw RP i było połączone z naradą Geodetów Województw oraz wspólnym posiedzeniem obu Zespołów.

Dzień I

Pierwszy dzień Seminarium upłynął pod znakiem dyskusji na temat wyzwań dla regionów europejskich w tworzeniu Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz budowy Społeczeństwa Informacyjnego. Podczas panelu dyskusyjnego, z udziałem m. in. ekspertów ze struktur europejskich - Stefana Jensena oraz Hugo de Groofa, a także Martina Rogera - Ambasadora Estonii i zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy - Michała Olszewskiego - tematyka obejmowała kwestie związane z wyzwaniami jakim muszą sprostać regiony w zakresie cyfryzacji
i zarządzaniu tworzonymi bazami danych, ze współpracą z jednostkami samorządu terytorialnego oraz trendami i trudnościami
w postępującej transformacji cyfrowej.

Przedmiotem uwagi były również sprawy wykorzystania obrazów satelitarnych, o coraz lepszych parametrach dokładności, do realizacji zadań administracji oraz ich rosnącej powszechności i zwiększaniu świadomości odbiorców końcowych.

Dzień II

Drugiego dnia uczestnicy Seminarium mieli okazję wysłuchać Marleny Happach - Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, która wraz z Moniką Konrad - Dyrektor Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju, zapoznawały z wykorzystaniem Big Data w prowadzeniu procesów planowania przestrzeni miejskiej w Warszawie.

Sprawy partycypacji społecznej z wykorzystaniem narzędzi GIS zaprezentowała Maria Andrzejewska - Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, na przykładzie zrealizowanego projektu społecznego "Ciepło dla Pragi", którego celem było zwiększenie świadomości energetycznej warszawiaków i nauka wykorzystania modelowania 3D (przy zastosowaniu możliwości gry komputerowej Minecraft)
do planowania przyjaznej przestrzeni miejskiej.

Idea inteligentnych miast z myślą o poprawie życia mieszkańców była problematyką Profesora Roberta Olszewskiego z Politechniki Warszawskiej. W dość szczególny sposób rozważył kwestię możliwości wykorzystania technologii z korzyścią, ale też z zagrożeniami
dla społeczności miejskiej. Technologia może pomóc w realizacji celów i często pomaga, ale należy jej pilnować i nad nią panować, ponieważ miarą sukcesu jest zaangażowanie społeczne mieszkańców i urzędników w tworzenie przemian, a nie tylko wykorzystywanie nowinek technicznych i rozwijanie sztucznej inteligencji. Bez umiejętności wykorzystania technologii, żadne narzędzia samodzielnie nie spełnią założeń smart city.

Niezwykle ciekawym i przyszłościowym był temat prezentowany przez Profesora Krzysztofa Piecha z Uczelni Łazarskiego. Blockchain,
bo o nim mowa, został przedstawiony jako najbezpieczniejsze rozwiązanie transferu danych, którego nie można sfałszować, jak
w przypadku każdego innego rodzaju plików. Jego zastosowanie, nie tylko w administracji publicznej, może przynieść wymierne korzyści, przede wszystkim automatyzację procesów, bezpieczeństwo transakcji, zaufanie oraz oszczędności. Przytoczone przykłady Dubaju, czy Estonii zmusiły słuchaczy do refleksji, że blockchain nie musi być kojarzony ze spekulacją i kryptowalutami, tylko z czymś niezwykle pożytecznym.

O korzyściach z publikowania danych przestrzennych pochodzących z administracji publicznej jako linked open data (otwarte dane) zapoznał słuchaczy dr inż. Adam Iwaniak z Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji. Udostępnianie danych na otwartych licencjach i w otwartych standardach pozwala potencjalnym użytkownikom na kreowanie nowych usług i produktów, co prowadzi pośrednio do pobudzenia gospodarek regionalnych, a bezpośrednio do weryfikacji, bieżącej aktualizacji
i zwiększania zasobu danych urzędowych, czyli niewątpliwie przynosi korzyści ekonomiczne. Z uwagi na niewystarczające rozpowszechnienie w Polsce, powoduje że jest to obszar o silnym potencjale rozwojowym.

Cyfryzacja w regionach jest nieuchronna i konieczna, a przykład Estonii powinien być inspiracją dla regionów w tworzeniu innowacji technologicznych w usługach cyfrowych. Kształtowanie umiejętności zarządzania zasobami danych może przynieść nie tylko korzyści ekonomiczne ale przede wszystkim społeczne. Wzrost wolumenu dobra wspólnego poprzez stwarzanie warunków aktywności cyfrowej
w regionach przekłada się bezpośrednio na wzrost efektywności i kształtowanie umiejętności działań wśród kadry zarządzającej.


08.05.2019 r. | Autor:MSIP/JL

Cyfrowe społeczeństwo w Estonii

8 maja 2019 roku Pan Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego spotka się z Jego Ekscelencją Panem Martinem Rogerem - Ambasadorem Estonii w Polsce. Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pana Ambasadora związana jest z organizowanym Seminarium Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP pt. "Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy".

Podczas Seminarium Pan Ambasador wystąpi z prezentacją na temat cyfrowych usług w Estonii "Enter e-Estonia. The coolest digital society" oraz weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. "Nowe wyzwania dla regionów europejskich w tworzeniu Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz budowy Społeczeństwa Informacyjnego".

Transformacja cyfrowa jest nie tylko zmianą technologiczną, ale zmianą organizacyjną na styku technologii, administracji, biznesu i ludzi. Estonia jest pionierem we wdrażaniu elektronicznych usług dla mieszkańców, dlatego też udział Ambasadora Estonii w Polsce w tym wydarzeniu jest wyjątkowo cenny.

Cyfryzacja i informatyzacja jest jednym z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności, zmniejszenia dysproporcji rozwojowych i wzrostu gospodarczego. Jej elementem jest Infrastruktura Informacji Przestrzennej, która odgrywa niebagatelną rolę
w zarządzaniu na każdym poziomie administracji. Poprawne analizy i wnioski mogą być oparte wyłącznie na podstawie zharmonizowanych
i interoperacyjnych bazach danych.

Przykład Estonii pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie, ale też zaufanie mieszkańców i przedsiębiorców do usług cyfrowych. Oprócz podstawowych zagadnień związanych z rejestracją firmy, usług bankowych, złożenia deklaracji podatkowych czy wniosków o dokumenty,
w Estonii, jako w jednym z niewielu krajów, można nawet zagłosować w wyborach i online śledzić ich wyniki.

Jako cyfrowe społeczeństwo, mieszkańcy Estonii od szkolnych lat uczą się informatyki i programowania, co staje się podwaliną
dla wykształconego cyfrowego społeczeństwa, konkurencyjnego na światowym rynku pracy. Mimo ogromnego zaufania do sieci Internet, Estonia nie zapomniała o środkach ostrożności i jako jeden z pierwszych krajów wdrożyła narodową strategię cyberbezpieczeństwa, dzięki której dane mieszkańców nie mogą być udostępniane każdej służbie na każde zapytanie, tylko z wyraźnie uzasadnionych powodów, a sami mieszkańcy mają dostęp do informacji kto i kiedy miał wgląd w ich dane.


07.05.2019 r. | Autor:MSIP/KK

Seminarium Informacja przestrzenna i nowe technologie

8 i 9 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbędzie się Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy, organizowane w ramach Zespołu Eksperckiego ds. Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej i Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP. Seminarium będzie połączone z naradą Geodetów Województw oraz posiedzeniem wspólnym Zespołów.

W seminarium weźmie udział Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz wybitni przedstawiciele środowiska naukowego,
i eksperci m.in. Martin Roger - Ambasador Republiki Estońskiej w RP, Hugo De Groof - European Commission - DG Environment, a także Stefan Jensen - European Environment Agency. Ponadto do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali m.in. dr hab. inż. Waldemar Izdebski - Główny Geodeta Kraju, Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Michał Olszewski - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich.

Zharmonizowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej pełni ważną rolę w podejmowaniu decyzji na szczeblu europejskim, krajowym
i regionalnym. Coroczne spotkania członków Zespołów Eksperckich są forum do przedstawiania i dyskutowania m.in. o kierunkach rozwoju Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej. Seminarium będzie próbą wypracowania zintegrowanej strategii rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej i cyfryzacji, w tym "smart city" i "smart village".

Program seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie (pdf/0,6MB)


05.03.2019 r. | Autor:OD/Administrator

Katalog map Mazowsza - aktualizacja

Informujemy o publikacji aktualizacji CGIK.KM.02/19 do Katalogu map Mazowsza 2019. Nowe wydanie zawiera uaktualnienie danych dotyczących Bazy Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10 000 (BDOT10K), ortofotomapy lotniczej w skali 1:5 000 oraz udostępnia plik wniosku o dane w nowym formacie.

Katalog map Mazowsza - 2019 (pdf/1,65MB) (otwiera nową kartę)


26.02.2019 r. | Autor:EA/BR

Analiza wdrożenie i modyfikacja Systemu Dziedzinowego

14 lutego 2019 r. została zawarta Umowa z firmą SoftFin Sp. z o.o. na przeprowadzenie analizy, wdrożenie oraz modyfikację Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych, który zostanie stworzony na podstawie platformy wDialogu zrealizowanej przez Konsorcjum
W Dialogu reprezentowane przez Uniwersytet Warszawski.

Przedmiot Umowy

Wartość brutto zawartej Umowy to 983 000,00 zł, a termin jej realizacji to 31 grudnia 2019 r.


30.01.2019 r. | Autor:SPUR/RM

Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych rozstrzygniety

Rozstrzygnięcie XLII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych - III miejsce dla pracowników wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Mazowieckiego - Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych
w Ostrołęce.

W rozstrzygniętym XLII Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych, organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współudziale Stowarzyszenia Geodetów Polskich, zespół geodetów Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce
w składzie: Pan Krzysztof Parzych, Pani Kinga Boruch oraz Pan Paweł Zajkowski, zajął III miejsce za założenia do projektu scalenia gruntów obiektu Sabnie, gmina Sabnie, powiat sokołowski.

Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród Laureatom Konkursu odbyło się podczas Seminarium podsumowującego XLII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych, które zostało zorganizowane przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 10-11 stycznia 2019 roku. W uroczystości wzięli udział m.in. Geodeta Województwa, Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UMWM w Warszawie Pan Krzysztof Mączewski oraz Dyrektor Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce Pan Edward Głażewski.

Celem przedmiotowego, cyklicznie organizowanego, Konkursu jest propagowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa związanych m.in. z tworzeniem korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń i melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Ponadto Konkurs powinien przyczynić się do systematycznego doskonalenia jakości wykonawstwa prac scaleniowych pod względem gospodarczym, technicznym i organizacyjnym, w tym promowania dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń zdobytych podczas realizacji scaleń gruntów finansowanych ze środków wspólnotowych.

Obiekt Sabnie został przewidziany do realizacji w ramach działania "Inwestycje w środki trwale", poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 - 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 10 628 659 zł, w tym wartość prac scaleniowych 2 740 802 zł, a zagospodarowania poscaleniowego 7 887 857 zł.

Postępowanie scaleniowe obiektu zostało wszczęte przez Starostę Przysuskiego Postanowieniem Nr GK.661.17.2015/4 z dnia 2 września 2015 roku na wniosek właścicieli gospodarstw rolnych posiadających większość gruntów na projektowanym obszarze scalenia (62%). Powierzchnia obiektu, obejmującego całość gruntów wsi Sabnie i Stasin oraz cześć gruntów wsi Grodzisk wynosi 1 012,9275 ha i składa się 1 478 działek ewidencyjnych. Na terenie obiektu funkcjonuje 304 gospodarstwa rolne o średniej powierzchni 3,08 ha. Przeciętne gospodarstwo rolne składa się z 4,3 działek ewidencyjnych o średniej powierzchni 0,71 ha Na obszarze scalenia występuje 108 działek bez dostępu do drogi publicznej.

Obiekt scaleniowy ma charakter rolniczy. Dominuje tu uprawa zbóż oraz produkcja mleka, hodowla trzody chlewnej i bydła. Z uwagi na fakt, że rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania dla mieszkańców, a rolnicy mają możliwość sprzedaży płodów rolnych do okolicznych zakładów przemysłowych zajmujących się przetwórstwem i produkcją żywności, scalenie pozwoli na zwiększenie potencjału oraz dochodowości produkcji rolnej przy zachowaniu środowiska naturalnego, poprzez poprawę funkcjonalności poszczególnych działek.

W ramach prac scaleniowych planuje się tworzenie silnych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych. Dzięki temu nie przewiduje się zakłócenia równowagi przyrodniczej i zmniejszenia bioróżnorodności środowiska, nie wystąpi zjawisko masowej likwidacji miedz na granicach działek, które na terenach wykorzystywanych rolniczo stanowią enklawę naturalną dla flory i fauny. Proces scalenia gruntów umożliwi regulację granic działek ewidencyjnych, dostosowując je do kształtu dogodnego do uprawy mechanicznej, lokalizując je w bliskiej odległości
od siedliska. Regulacja ta będzie dostosowana do istniejących elementów środowiska: rzek, rowów melioracyjnych, dróg, skarp.
Ponadto w ramach zagospodarowania poscaleniowego planuje się budowę i przebudowę dróg o łącznej długości 14 790 m.

Dyplom 3 miejsce w konkursie Jakości Prac Scaleniowych (pdf/0.45MB) (otwiera nowa kartę)


28.01.2019 r. | Autor:OD/Administrator

Katalog map Mazowsza - WODGIK

Informujemy o publikacji Katalogu map Mazowsza 2019. Opracowanie jest zestawieniem wszystkich materiałów udostępnianych przez wydział WODGIK - Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Katalog zawiera dokładne opisy i graficzne przykłady baz danych, map fotograficznych, map tematycznych i specjalnych, będących częścią mazowieckiego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące samego procesu udostepnienia. Zapraszamy do zapoznania się
z katalogiem oraz korzystanie z materiałów wzgik.

Katalog map Mazowsza - 2019 (pdf/1,65MB) (otwiera nową kartę)


09.01.2019 r. | Autor:BRSI/ZM

Projekt ASI z szansą w konkursie WSIS 2019

Projekt ASI - "Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w Zakresie
e-Administracji i Geoinformacji" ma szansę na Nagrodę Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego 2019 (World Summit on the Information Society Prizes 2019 - WSIS Prizes 2019).

Grafika WSIS 2019 z nazwą i logo konkursu

Projekt ASI realizowany przez Województwo Mazowieckie w szerokim partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w regionie został zgłoszony do prestiżowego konkursu WSIS Prizes 2019, którego celem jest wyłonienie najlepszych światowych projektów w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Nagrody przyznawane są w 18 kategoriach za realizację przedsięwzięć wdrażających postanowienia Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) oraz cele zrównoważonego rozwoju określone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ do roku 2030. Projekt został zgłoszony pod nazwą "Activation of the Information Society".

Zachęcamy wszystkich do udziału w głosowaniu na nasz projekt oraz przekazywania informacji o tej inicjatywie. Przed oddaniem głosu prosimy o przeczytanie instrukcji głosowania. Projekt Województwa Mazowieckiego "Activation of the Information Society" został nominowany w ramach 1 kategorii (Category 1 - AL C1. The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development). Aby oddać ważny głos na nasz projekt, należy również wybrać po jednym projekcie w każdej z pozostałych 17-stu kategorii.

Instrukcja głosowania w konkursie WSIS (pdf/1,28MB) (otwiera nową kartę)

Strona konkursu WSIS Prizes 2019 (otwiera nową kartę)

Strona informacyjna projektu ASI


02.01.2019 r. | Autor:OD/Administrator.

Nowy cennik map

Szanowni Państwo, informujemy o publikacji nowego cennika na materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Nowy cennik obowiazuje od 1 stycznia 2019 roku.

Cennik opłat za udostępnienie materiałów wzgik (pdf/0,5MB)

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej


02.01.2019 r. | Autor:OD/Administrator.

Analiza struktury własności 2018

Szanowni Państwo, informujemy o publikacji opracowania, analizy "Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim". Analiza powstała w związku z zadaniami Marszałka Województwa określonych w art. 7c ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie zbiorczych zestawień danych objętych ewidencją gruntów i budynków według stanu z 1 stycznia w latach 2002 - 2018. Dane zostały przedstawione w postaci map tematycznych i wykresów ilustrujących omawianą tematykę.

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2018 r. (pdf/11MB)

Archiwalne analizy struktury własności z lat 2005-2017


 

01.01.2019 r. | Autor:OD/Administrator.

Nowy Rok 2019

Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.