Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

KONKURS SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

Stylizowany kolorowy rysunek - laureat konkursu wykorzystujący technologie cyfrowe.

 

IDEA KONKURSU SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

 

Wstęp

Cyfryzacja regionu jest jednym z działań, które przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju
w województwie. W "Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego" zostały określone cztery inteligentne specjalizacje Mazowsza, czyli obszary o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego. Wśród nich za najistotniejsze dla rozwoju ekonomicznego należy wymienić inteligentne systemy zarządzania, natomiast wśród technologii uznane zostały za wiodące technologie informacyjno-komunikacyjne.

Samorządowy Lider Cyfryzacji - laureat edycji 2020

Cele konkursu

Od 2017 roku Województwo Mazowieckie jest patronatem i organizatorem cyklicznego konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji". Celem konkursu jest wyróżnienie jednostek, których dorobek w zakresie transformacji cyfrowej wyróżnia się spośród pozostałych na terenie województwa mazowieckiego w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych, ukazanie kluczowej roli wdrażanych narzędzi i rozwiązań informatycznych we wspomaganiu działalności zgłoszonej jednostki, promowanie działań z zakresu cyfryzacji, które wpłynęły na usprawnienie pracy zgłoszonej jednostki i współpracy z mieszkańcami, a także podniesienie jakości życia i warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Na bazie doświadczeń z poprzednich edycji konkursu tegoroczna edycja została podzielony na trzy kategorie, dzięki którym możliwe będzie wyróżnienie większej liczby zrealizowanych na Mazowszu wdrożeń lub projektów nowoczesnych rozwiązań z zakresu cyfrowego funkcjonowania jednostki.

Kto może wziąć udział?

Do konkursu może przystąpić jednostka z terenu województwa mazowieckiego, która wdrożyła lub realizuje projekt nowoczesnego rozwiązania informacyjnego i komunikacyjnego w zakresie cyfrowego funkcjonowania jednostki, zapewniające mieszkańcom i przedsiębiorcom powszechny dostęp do różnorodnych informacji, danych przestrzennych lub usług świadczonych drogą elektroniczną.

Do składania zgłoszeń zapraszamy wybrane jednostki sektora finansów publicznych.

Co podlega ocenie?

W konkursie oceniane są m.in.: implementacja e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców, wdrożenia elektronicznych systemów dziedzinowych oraz systemów elektronicznego zarzadzania dokumentacją, publikacja danych przestrzennych oraz inne niestandardowe unikalne rozwiązania, które Komisja Konkursowa uzna za przydatne dla mieszkańców i warte promocji.

Nagrody w konkursie SLC

Laureaci Konkursu w kategoriach Poza horyzonty oraz Ponad codzienność otrzymują nagrody i dyplomy.

Laureaci Konkursu w kategorii Wbrew przeszkodom otrzymują nagrody i dyplomy.

 

JURY KONKURSU SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

 

Marcin Pawlak - przewodniczący komisji konkursowej

Ekonomista, pracownik samorządowy, pracownik Służby Cywilnej, specjalista w zakresie funduszy europejskich oraz badań ewaluacyjnych w zakresie interwencji publicznych z praktyką w instytucjach rządowych oraz samorządowych. W latach 2000 - 2006 koordynator projektów PHARE sektora rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od 2006 roku pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W latach 2015 - 2018 kierownik Jednostki Ewaluacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. W latach 2018 - 2021 - Zastępca Dyrektora w Departamencie Edukacji Publicznej i Sportu UMWM w Warszawie - Kierownik projektów z zakresu informatyzacji szkół i nauczania zdalnego. Od 2021 roku Dyrektor Departamentu Cyfryzacji Geodezji i Kartografii UMWM w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim
w Warszawie.

 

Beata Bireta - I zastępca przewodniczącego komisji konkursowej

Notatka w opracowaniu.

 

Tomasz Jacek Wojtecki - II zastępca przewodniczącego komisji konkursowej

Entuzjasta szeroko rozumianej cyfryzacji z długoletnią praktyką zawodową w zakresie informatyki oraz z ponad 30 letnim doświadczeniem bycia w centrum lub bezpośredniej bliskości świata cyfrowego. Pasjonat nowoczesnych technologii - od sprzętu poprzez sztukę cyfrową, w szczególności grafikę i fotografię, aż po rozrywkę w postaci gier komputerowych. Obecnie zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii ds. Infrastruktury Informatycznej i Udostępniania Usług Cyfrowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

 

Marcin Ciesielski

Ukończył studia informatyczne. Posiada wiedzę w zakresie zarządzania projektami i usługami informatycznymi (PRINCE2 oraz ITIL), a także liczne certyfikaty Microsoft Certified IT Professional (MCITP). Od początku swojej kariery zawodowej związany z administracją samorządową. Obecnie Kierownik Wydziału ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Specjalista z 21 letnim doświadczeniem w zakresie IT, zajmuje się nie tylko zagadnieniami związanymi z informatyką, geodezją, infrastrukturą informacji przestrzennej, ale również projektowaniem, opracowaniem i realizacją wdrożeń różnego rodzaju systemów teleinformatycznych z użyciem nowoczesnych technologii ICT. Koordynuje prace związane z prowadzeniem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej będącego integratorem danych przestrzennych na terenie województwa mazowieckiego. Odpowiedzialny m.in. za wdrożenie na Mazowszu regionalnego węzła infrastruktury informacji przestrzennej oraz 243 lokalnych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej.

 

Mariusz Buła

Mariusz Buła - absolwent Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe gromadzone w toku realizacji zadań w instytucjach płatniczych oraz kontrolnych. Aktualnie realizowane projekty dotyczą utrzymania Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Mazowieckiego, projektu wdrożenia rozwiązań cyfrowych w partnerskich szpitalach samorządowych oraz rozwiązań e-administracji.

 

Andrzej Perkowski

Andrzej Perkowski - Kierownik Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Inżynier, geodeta z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu dużymi projektami z obszaru eAdministracji i geoinformacji. Entuzjasta idei budowy społeczeństwa obywatelskiego i demokracji bezpośredniej, współautor Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020 - 2030, członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligenci.

 

Robert Mroczkowski

Robert Mroczkowski jest magistrem inżynierem geodetą, absolwentem Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe z wyceny nieruchomości (również na PW). Jest wieloletnim pracownikiem Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UWMW w Warszawie. Od 2017 roku pełni funkcję koordynatora Wieloosobowego Stanowiska ds. Prac Urządzeniowo-Rolnych. Realizuje projekty badawcze z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich, mające na celu wsparcie społeczności i rozwój tych obszarów na Mazowszu, w tym polegające na wdrażaniu koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim oraz mające na celu opracowanie metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość plonów. Wdraża narzędzia służące wzmacnianiu tradycyjnych i utworzeniu nowych sieci powiązań między interesariuszami z zastosowaniem nowoczesnych środków komunikacji, której wyrazem jest opracowany w Departamencie, system wspomagający decyzje rolnika dot. planowania i prowadzenia produkcji rolnej, zintegrowany z mobilnym centrum diagnostycznym gleby. Współpracuje z Mazowieckim Biurem Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, w zakresie koordynacji prac scaleniowych, analizy struktury agrarnej oraz opracowania planów urządzeniowo-rolnych gmin na terenie województwa mazowieckiego.

 

Emanuela Jarząbek

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Główny specjalista w Wydziale ds. Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii. Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie systemów informacji przestrzennej, swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w firmach związanych z branżą geodezyjną i GIS. Realizuje zadania związane z prowadzeniem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.

 

Tomasz Czajkowski

Prawnik, były wiceprezes i współorganizator Urzędu Zamówień Publicznych, w latach 2001 - 2008 prezes tego Urzędu. Inicjator uchwalenia i współautor projektu pierwszego Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Obecnie redaktor naczelny miesięcznika "Zamówienia Publiczne Doradca" oraz prezes Wydawnictwa PUBLICUS.

 

Andrzej Dulka

Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, z branżą teleinformatyczną związany jest od prawie 30 lat, m.in. był prezesem Alcatel-Lucent Polska i Dyrektorem Zarządzającym Sprzedażą dla Europy Centralnej i Wschodniej. Z wykształcenia jest doktorem inżynierem automatykiem, ukończył także studia w zakresie zarządzania. Aktualnie piastuje także funkcję dyrektora w Radzie Dyrektorów FITCE, jest Prezesem SIT, Członkiem Komitetu Informatyki PAN, Wiceprzewodniczącym Sekcji przy Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Przez 6 lat przewodniczył Radzie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Był również członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności i wieloletnim członkiem amerykańskiej oraz francuskiej izby handlowej.

 

dr Piotr Kaczmarek - Kurczak

Wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Centrum Studiów Kosmicznych / ESA_Lab Akademii Leona Koźmińskiego. Mentor w programie akceleracyjnym nowych firm Kozminski Business Hub. Ekspert zewnętrzny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w obszarze cyfrowych modeli biznesowych i wykorzystania technologii przyszłości. Ekspert ADMA w Polsce. W pracy doradczej zajmuje się transformacją cyfrową, innowacjami, zarządzaniem wiedzą
w przedsiębiorstwach. Linkedin

 

Jacek Orłowski

Wicedyrektor Programu GovTech oraz lider Zespołu ds. Komunikacji i Kompetencji Cyfrowych w Oddziale NASK w Białymstoku. Były redaktor naczelny miesięcznika "IT w Administracji" oraz wieloletni redaktor pism komputerowych i autor artykułów. Inicjator i wiceprzewodniczący Sekcji Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Autor bloga Orlowski.info oraz współautor kanału wideo #ITpogo. Specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji elektronicznej i transformacji cyfrowej sektora publicznego. Ekspert w zakresie systemów zarządzania treścią i budowy stron internetowych. W latach 90. brał czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Ma za sobą także kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowej korporacji telekomunikacyjnej jako administrator sieci i systemów.

 

BIEŻĄCA EDYCJA KONKURSU SLC...

 

Nie została jeszcze ogłoszona.

 

 

LAUREACI KONKURSU SAMORZĄDOWY LIDER CYFRYZACJI

Stylizowany rysunek - laureaci konkursu odbierający nagrodę.

 

EDYCJA 2022 (aktualny lider)

1) Kategoria I - Poza horyzonty:

2) Kategoria II - Ponad codzienność:

3) Kategoria III - Wbrew przeszkodom:

EDYCJA 2021

EDYCJA 2020

EDYCJA 2019

EDYCJA 2018

EDYCJA 2017

 

LOGOTYP KONKURSU SLC

Stylizowany rysunek - laureat konkursu trzymający logo SLC

SLC Edycja 2022

Logotyp konkursu edycja 2022 (svg/jpg/txt/zip/0,21MB) (Przeczytaj plik txt zasady stosowania znaku.)

Wszyscy laureaci konkursu SLC edycji 2022 mają prawo do stosowania logotypu konkursu w celach promocyjnych. Prosimy o zamieszczanie grafiki logotypu wraz z linkiem do strony konkursu: https://geodezja.mazovia.pl/samorzadowy-lider-cyfryzacji.html oraz znacznikami alt="Logotyp konkursu SLC" title="Laureat konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji 2022"

 

SLC Edycja 2021

Logotyp konkursu edycja 2021 (svg/jpg/txt/zip/0,21MB) (Przeczytaj plik txt zasady stosowania znaku.)

Wszyscy laureaci konkursu SLC edycji 2021 mają prawo do stosowania logotypu konkursu w celach promocyjnych. Prosimy o zamieszczanie grafiki logotypu wraz z linkiem do strony konkursu: https://geodezja.mazovia.pl/samorzadowy-lider-cyfryzacji.html oraz znacznikami alt="Logotyp konkursu SLC" title="Laureat konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji 2021"

Samorządowy Lider Cyfryzacji - laureat edycji 2020

 

SLC Edycja 2020

Logotyp konkursu edycja 2020 (svg/jpg/txt/zip/0,21MB) (Przeczytaj plik txt zasady stosowania znaku.)

Wszyscy laureaci konkursu SLC edycji 2020 mają prawo do stosowania logotypu konkursu w celach promocyjnych. Prosimy o zamieszczanie grafiki logotypu wraz z linkiem do strony konkursu: https://geodezja.mazovia.pl/samorzadowy-lider-cyfryzacji.html oraz znacznikami alt="Logotyp konkursu SLC" title="Laureat konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji 2020"

Samorządowy Lider Cyfryzacji - laureat edycji 2020

 

SLC Edycje 2017-2019

Logotyp konkursu edycja 2017-2019 (svg/jpg/txt/zip/0,15MB) (Przeczytaj plik txt zasady stosowania znaku.)

Wszyscy laureaci konkursu SLC, edycji z lat 2017-2019 mają prawo do stosowania logotypu konkursu w celach promocyjnych. Prosimy o zamieszczanie grafiki logotypu wraz z linkiem do strony konkursu: https://geodezja.mazovia.pl/samorzadowy-lider-cyfryzacji.html oraz znacznikami alt="Logotyp konkursu SLC" title="Laureat konkursu Samorządowy Lider Cyfryzacji"

Samorządowy Lider Cyfryzacji - laureat edycji 2020

 

EDYCJE ARCHIWALNE KONKURSU SLC

 

Samorządowy Lider Cyfryzacji SLC2022 ogłoszony!

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 7 do 25 listopada 2022 roku w formie:

Elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Instytucji na adres e-mail Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie geodezja@mazovia.pl, z tematem VI edycja konkursu Samorządowy lider cyfryzacji.

Papierowej, podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Instytucji, na adres korespondencyjny Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Kijowska10/12A, 03-743 Warszawa, z dopiskiem na kopercie VI edycja konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji".

Pobierz - Regulamin konkursu Samorządowy lider cyfryzacji edycja 2022 (pdf/035MB)

Pobierz - Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy kategoria - Poza horyzonty (docx/0,03MB)

Pobierz - Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy kategoria - Ponad codzienność (docx/0,03MB)

Pobierz - Załącznik nr 3 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy kategoria - Wbrew przeszkodom (docx/0,03MB)

 

Samorządowy Lider Cyfryzacji SLC2021 ogłoszony!

Ostatni rok był szczególnym sprawdzianem funkcjonowania rozwiązań cyfrowych, ze względu na rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Pokazało to, jak istotną rolę w dzisiejszych czasach odgrywa komunikacja elektroniczna oraz sprawne systemy teleinformatyczne i towarzyszące im aplikacje i usługi, które pomimo niesprzyjających okoliczności, umożliwiły nam realizację zadań służbowych i potrzeb osobistych. W zeszłorocznej edycji konkursu zgłoszone Instytucje zaprezentowały wdrożenia, które wychodziły naprzeciw tym trudnym czasom, co potwierdza potrzebę promowania tego typu przedsięwzięć.

W konkursie mogą wziąć udział Instytucje (z terenu województwa mazowieckiego) spełniające kryteria opisane w regulaminie. Zapraszamy do wzięcia udziału w nowej edycji SLC 2021. Termin składania zgłoszeń upływa 12 listopada 2021 r.

Regulamin konkursu SLC edycja 2021 (pdf/0,21MB)

Formularz zgłoszenia do konkursu SLC edycja 2021 (docx/0,04MB)

Uchwała Zarządu WM w sprawie SLC edycja 2021 (pdf/0,1MB)

 

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.