Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT MAZOWSZANIE

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

PROJEKT MAZOWSZANIE

OPIS PROJEKTU MAZOWSZANIE

Projekt "Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Numer i nazwa Priorytetu RPO WM: 02.00.00-Priorytet II.- Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu RPO WM: 02.02.00 -Działanie 2.2. Rozwój e-usług Nazwa Beneficjenta: Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W ramach Projektu pn. "Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie" powstała, Sieć MSSI, która stanowi źródło informacji kulturalnej i gospodarczej oraz oferuje interaktywny dostęp do e-usług dla mieszkańców regionu. Zadaniem utworzonych ośrodków jest wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz e-integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. W ramach realizacji projektu, utworzono portal świadczący e-usługi www.mazowszanie.eu oraz Sieć Centrów Kompetencji. Zgodnie z powstałą strukturą funkcjonują:

Do najważniejszych aspektów projektu należą:

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.