Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT e-ZDROWIE 2

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logo Funduszy Europejskich, Mazowsza i Unii Europejskiej

PROJEKT e-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2

AKTUALNOŚCI


 

18.12.2023 r. WRSIPM/PK

Wdrożenia systemu do podpisu biometrycznego

W ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2" zrealizowano zadanie wdrożenia systemu do podpisu biometrycznego dla placówek medycznych biorących udział w projekcie. Zadanie podzielono na dwie tury. W pierwszej turze wdrożeniem systemu objęto 10 placówek, dla których wdrożono łącznie 1849 stanowisk do podpisu biometrycznego:

W ramach drugiej tury, którą objęto kolejne 4 placówki medyczne, wdrożono 432 stanowiska do podpisu biometrycznego:

Łączna wartość zrealizowanych umów w zakresie wdrożenia systemu
do podpisu biometrycznego dla placówek medycznych wynosi 13 631 517,00 zł

 


 

25.10.2022 r. | RCKC/MB

Zamówienia publiczne na dostawę infrasturktury informatycznej

W ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2", w dniu 4 maja 2022 r. ogłoszono zamówienie na "Dostawę infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacją urządzeń oraz budowa i utrzymanie sieci WAN w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2". 30 września 2022 r., ukazała się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Szczegółowe informacje o zamówieniu (otwiera nową kartę)

5 sierpnia 2022 r. z firmą Comarch S.A. podpisano umowę na Przebudowę i rozbudowę lub wymianę Platformy e-zdrowie wraz z budową Archiwum długoterminowego.

Ponadto w ramach projektu realizowane są następujące umowy:

Zakończono realizacje umów na:

 


 

09.05.2022 r. | RCKC/MZ

Nowe zamówienia w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2

4 maja 2022 roku w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2", ogłoszono zamówienie na "Dostawę infrastruktury teleinformatycznej Data Center wraz z kolokacją urządzeń oraz budowa i utrzymanie sieci WAN w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2".

Szczegółowe informacje o zamówieniu (otwiera nową kartę)

W trakcie oceny ofert jest, ogłoszone 2 lutego 2022 r., postępowanie na "Przebudowę i rozbudowę lub wymianę Platformy e-zdrowie wraz z budową Archiwum długoterminowego".

Szczegółowe informacje o zamówieniu (otwiera nową kartę)

Umowy zawarte w ramach projektu

Kolejne zamówienia przygotowywane są do ogłoszenia.

 


 

15.10.2021 r. | RCKC/MI

Nowe zamówienia w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2

W ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2, w związku z wyborem Wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, przygotowywane są do podpisu umowy na:

Szczegółowe informacje o zamówieniach:

Budowa i wdrożenie systemu Business Intelligence (otwiera nową kartę)

Wdrożenie Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta (otwiera nową kartę)

Ponadto w ramach projektu zawarto już umowy na:

W trakcie oceny ofert jest, ogłoszone w dniu 16 sierpnia 2021 r., postępowanie na "Dostawę infrastruktury teleinformatycznej, w tym sprzętu i oprogramowania dla Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2"

Szczegółowe informacje o zamówieniu:

Dostawa infrastruktury teleinformatycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego (otwiera nową kartę)

Kolejne zamówienia przygotowywane są do ogłoszenia.

 


 

21.06.2021 r. | RCKC/MI

Zamówienia publiczne w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2

W ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2 ogłoszono następujące zamówienia:

ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNEGO DORADZTWA TECHNICZNEGO W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane zostało 9 października 2020 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług informatycznego doradztwa technicznego w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza2.

Szczegółowe informacje o zamówieniu (otwiera nową kartę)

WYKONYWANIE MODYFIKACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAŻY POPRZEZ ZAKUP ROBOCZOGODZIN PROGRAMISTYCZNYCH I INSTRUKTAŻOWYCH I ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTY TECHNICZNEJ, W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane zostało 16 kwietnia 2021 r. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług informatycznego doradztwa technicznego w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie modyfikacji systemów informatycznych, przeprowadzenie instruktaży poprzez zakup roboczogodzin programistycznych i instruktażowych i świadczenie usług asysty technicznej w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2, tj:

Szczegółowe informacje o zamówieniu (otwiera nową kartę)

 


 

 

OPIS PROJEKTU e-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2

 

23 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 412/217/21 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza.

 

Finansowanie projektu

 

 

Cel projektu

Celem nadrzędnym realizacji Projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego drogą rozwoju infrastruktury łączności elektronicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Stylizowany rysunek - pacjent badany zdalnie przez lekarza specjalistę.

Zadania do realizacji

 

Partnerzy projektu

Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami medycznymi dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym bądź właścicielem.

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.