Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu

Logotyp Mazowsze serce Polski

PROJEKT ASI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Logo Funduszy Europejskich, Mazowsza i Unii Europejskiej

PROJEKT ASI - AKTYWIZACJA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Logotyp projektu ASI Profil kobiety wpatrzonej w ekran monitora i litery ASI

 

AKTUALNOŚCI

13.12.2023 r. | CD/EŚ

Zamówienie publiczne na cyfryzację danych pzgik - tura XIV

22 lipca 2022 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr CG-R-IV.ZP.U.272.57.2022.LB Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji, w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 - dla Gminy Miasta Radomia oraz Powiatów: Grójeckiego, Płockiego, Pruszkowskiego, Warszawskiego Zachodniego, Wołomińskiego, Żyrardowskiego i Szydłowieckiego - tura XIV". W ramach postępowania przetargowego zamawiane są prace polegające na cyfryzacji, w drodze skanowania, dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB i dokumentów uzasadniających treść mapy zasadniczej. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez VAT wynosi: 1 085 640,12 zł.

Zamówienie zostało podzielone na 8 części:

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą składać oferty do 18 sierpnia 2022 roku do godziny 10:00. Otwarcie ofert jest planowane na 18 sierpnia 2022 roku o godzinie 10:10. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Zamówienie publiczne nr CG-R-IV.ZP.U.272.57.2022.LB "Cyfryzacja danych pzgik" (otwiera nową kartę)

13.12.2023 r. | CD/EŚ

Zamówienie publiczne na cyfryzację danych pzgik - tura XIII

13 października 2021 roku zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr CG-R-IV.ZP.U.272.72.2021.MK na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji (Projekt ASI) - tura XIII.

W ramach postępowania przetargowego zamawiane są prace polegające na cyfryzacji, w drodze skanowania, dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB i dokumentów uzasadniających treść mapy zasadniczej. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez VAT wynosi: 902 254,54 zł.

Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą składać oferty do 8 listopada 2021 roku do godziny 11:00. Otwarcie ofert jest planowane na 8 listopada 2021 r. o godzinie 11:10. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Zamówienie publiczne nr CG-R-IV.ZP.U.272.72.2021.MK "Cyfryzacja danych pzgik" (otwiera nową kartę)

13.12.2023 r. | CD/EŚ

Zamówienie publiczne na cyfryzację danych pzgik - tura XII

4 sierpnia 2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr CG-R-IV.ZP.U.272.45.2021.AP na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji, w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla powiatu radomskiego - tura XII.

W ramach zamówienia zamawiane są prace polegające na cyfryzacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w zakresie:

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą składać oferty do 13 września 2021 roku do godziny 11:00. Otwarcie ofert jest planowane na 13 września 2021 roku o godzinie 11:10. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Zamówienie publiczne nr CG-R-IV.ZP.U.272.45.2021.AP "Cyfryzacja danych pzgik" (otwiera nową kartę)

16.08.2021 r. | EAiPI/RW

Projekt ASI - Podpisanie umowy na wdrożenie trzech Systemów Dziedzinowych

12 sierpnia 2021 r. została zawarta Umowa z firmą Comarch Polska S.A., wybraną w drodze postępowania o zamówienie publiczne, na przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie 3 Systemów Dziedzinowych, zapewnienie Zamawiającemu puli roboczogodzin na prace zlecane oraz udzielenie Zamawiającemu Wsparcia technicznego w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Przedmiot Umowy

Wartość brutto zawartej Umowy to 8 279 591,25 zł, a termin jej realizacji upływa w dniu 30 listopada 2022 r.

25.05.2021 r. | CDP/JW

Zamówienie publiczne na cyfryzację danych pzgik - tura XI.

21 maja 2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr CG-R-IV.ZP.U.272.16.2021.MK na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji, w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla powiatów: białobrzeskiego, ostrołęckiego, szydłowieckiego, wyszkowskiego i wołomińskiego - tura XI.

W ramach postępowania przetargowego zamawiane są prace polegające na cyfryzacji, w drodze skanowania, dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB i dokumentów uzasadniających treść mapy zasadniczej.

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez VAT wynosi: 513 037.32 zł.

Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą składać oferty do 24 czerwca 2021 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert jest planowane na 24 czerwca 2021 r. o godzinie 11:10. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Zamówinie publiczne nr CG-R-IV.ZP.U.272.16.2021.MK "Cyfryzacja danych pzgik" (otwiera nową kartę)

17.05.2021 r. | CDP/JW

Ciąg dalszy cyfryzacji pzgik

Projekt ASI - Zamówienie publiczne na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - tura X.

27 kwietnia 2021 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr CG-R-IV.ZP.U.272.9.2021.LB na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla Powiatów: Otwockiego, Płockiego, Pruszkowskiego, Pułtuskiego, Sokołowskiego, Szydłowieckiego, Warszawskiego Zachodniego, Żyrardowskiego i Miasta Radomia - tura X.

W ramach zamówienia zamawiane są prace polegające na cyfryzacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w zakresie:

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez VAT wynosi: 6 029 508.27 zł.

Zamówienie zostało podzielone na 16 części:

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą składać oferty do 28 maja 2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert jest planowane 28 maja 2021 r. o godzinie 10:10. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Zamówienie publiczne nr CG-R-IV.ZP.U.272.9.2021.LB na "Cyfryzację danych pzgik" (otwiera nową kartę)

27.07.2020 r.

Zamówienie publiczne na cyfryzację danych pzgik - tura IX

27 lipca 2020 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr CG-R-IV.ZP.U.272.37.2020.AP na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla Powiatów: Garwolińskiego, Gostynińskiego, Ostrołęckiego, Płońskiego, Szydłowieckiego, Żuromińskiego - tura IX.

W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace polegające na cyfryzacji, w drodze skanowania, dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB i dokumentów uzasadniających treść mapy zasadniczej. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia bez VAT wynosi: 404 491.87 zł.

Zamówienie zawiera 6 części

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia. Wykonawcy zainteresowani realizacją zamówienia mogą składać oferty do 27 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert jest planowane 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:10. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania z ogłoszeniem.

Ogłoszenie - zamówienie publiczne na cyfryzację danych pzgik - tura IX (otwiera nową kartę)

10.02.2020 r.

Projekt ASI - Zamówienia publiczne na cyfryzację danych pzgik.

W wyniku rozstrzygniętych zamówień publicznych, podpisano trójstronne umowy (Województwo Mazowieckie, Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), Wykonawcy). Umowy dotyczą zamówień na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza
dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla Powiatów: Radomskiego - tura VI oraz Grodziskiego, Grójeckiego, Przysuskiego, Pułtuskiego i Miasta Ostrołęki - tura VII.

Wyłonieni Wykonawcy VI tura

UMOWA NR CG-R-IV.ZP.U.273.68.2019.LB Część II - Powiat Radomski została zawarta w dniu 23.01.2020 r. z Firmą Geokart- International Sp. z o.o., z Rzeszowa. Przedmiot ww. Umowy obejmuje cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego, w celu ich publikacji, w zakresie:

Planowany termin zakończenia ww. umowy - 23 maja 2021 r.

UMOWA NR CG-R-IV.ZP.U.273.68.2019.LB Część III - Powiat Radomski została zawarta w dniu 17.12.2019 r. z Firmą "SH-INFO SYSTEM" Sp. z o.o., z Chorzowa. Przedmiot Umowy obejmuje cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego, w celu ich publikacji,
w zakresie:

Planowany termin zakończenia ww. umowy - 17 grudnia 2020 r.

Wyłonieni Wykonawcy VII tura

UMOWA NR CG-R-IV.ZP.U.273.73.2019.MK Część I - Powiat Grodziski została zawarta w dniu 22.01.2020 r. z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno-Kartograficznych Giełda z Pruszkowa. Przedmiot Umowy obejmuje cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego, w celu ich publikacji, na obszarze gminy Żabia Wola, w obrębach: Petrykozy, Piotrkowice, Redlanka w zakresie:

Planowany termin zakończenia ww. umowy - 22 maja 2021 r.

UMOWA NR CG-R-IV.ZP.U.273.73.2019.MK Część II - Powiat Grójecki została zawarta w dniu 20.01.2020 r. z Firmą OPEGIEKA Sp. z o. o. z Elbląga. Przedmiot Umowy obejmuje cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego, w celu ich publikacji, na obszarze gminy Chynów w obrębach: 140603_2.0001_ Adamów Drwalewski, 140603_2.0003_Barcice Drwalewskie, 140603_2.0009_Drwalew, 140603_2.0010_Drwalewice, 140603_2.0029_Kukały, 140603_2.0034_Marianów, 140603_2.0039_Ostrowiec, 140603_2.0041_Pieczyska, 140603_2.0043_Przyłom, 140603_2.0046_Sikuty,140603_2.0052_Wola Kukalska, 140603_2.0053_Wola Żyrowska, 140603_2.0055_Wola Pieczyska, 140603_2.0064_Żyrów, 140603_2.0065_PGR Drwalew, 140603_2.0066_Biowet Drwalew w zakresie:

Planowany termin zakończenia ww. umowy - 20 maja 2021 r.

UMOWA NR CG-R-IV.ZP.U.273.73.2019.MK Część III - Powiat Grójecki została zawarta w dniu 20.01.2020 r. z Firmą OPEGIEKA Sp. z o. o. z Elbląga. Przedmiot Umowy obejmuje cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego, w celu ich publikacji, na obszarze gminy Chynów w obrębach: 140603_2.0002_ Adamów Rososki, 140603_2.0007_Budy Sułkowskie, 140603_2.0008_Chynów, 140603_2.0013_Edwardów, 140603_2.0018_Grobice, 140603_2.0019_Nowe Grobice, 140603_2.0020_Grabina, 140603_2.0022_Hipolitów, 140603_2.0025_Jakubowizna, 140603_2.0027_Kozłów, 140603_2.0030_Lasopole, 140603_2.0038_Milanów, 140603_2.0048_Sułkowice, 140603_2.0050_Węszelówka, 140603_2.0051_Widok, 140603_2.0054_Wola Chynowska w zakresie:

Planowany termin zakończenia ww. umowy - 20 maja 2021 r.

UMOWA NR CG-R-IV.ZP.U.273.73.2019.MK Część VII - Powiat Przysuski została zawarta w dniu 24.01.2020 r. z Firmą TRANS-GEO Tomasz Zasowski z Radzanowa. Przedmiot Umowy obejmuje cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego na obszarze jednostki ewidencyjnej 142305_2 - gmina Potworów, w celu ich publikacji, w zakresie:

Planowany termin zakończenia ww. umowy - 24 maja 2021 r.

UMOWA NR CG-R-IV.ZP.U.273.73.2019.MK Część VIII - Powiat Pułtuski została zawarta w dniu 28.01.2020 r. z Konsorcjum firm: GCPS Sp. z o. o. oraz GGPS Sp. z o. o. z Lublina. Przedmiot Umowy obejmuje: cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego na obszarze jednostki ewidencyjnej 142404_4 - Miasto Pułtusk w celu ich publikacji w zakresie:

Planowany termin zakończenia ww. umowy - 28 stycznia 2021 r.

UMOWA NR CG-R-IV.ZP.U.273.73.2019.MK Część IX - Powiat Pułtuski została zawarta w dniu 06.02.2020 r. z Firmą INTERTIM Spółka
z o.o. z siedzibą w Suwałkach. Przedmiot Umowy obejmuje cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego na obszarze jednostki ewidencyjnej 142402_2 - Obryte w celu ich publikacji w zakresie:

Planowany termin zakończenia ww. umowy - 6 czerwca 2021 r.

UMOWA NR CG-R-IV.ZP.U.273.73.2019.MK Część XI - Powiat Pułtuski została zawarta w dniu 06.02.2020 r. z Firmą INTERTIM Spółka
z o.o. z siedzibą w Suwałkach. Przedmiot Umowy obejmuje cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego na obszarze jednostek ewidencyjnych 142403_2 - Pokrzywnica, 142406_2 - Winnica w celu ich publikacji w zakresie:

Planowany termin zakończenia ww. umowy - 6 czerwca 2021 r.

UMOWA NR CG-R-IV.ZP.U.273.73.2019.MK Część XIII - Powiat Pułtuski została zawarta w dniu 28.01.2020 r. z Konsorcjum firm: GCPS Sp. z o. o. oraz GGPS Sp. z o. o. z Lublina. Przedmiot Umowy obejmuje: cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w celu ich publikacji, w zakresie:

Planowany termin zakończenia ww. umowy - 28 października 2020 r.

UMOWA NR CG-R-IV.ZP.U.273.73.2019.MK Część XIV - Miasto Ostrołęka została zawarta w dniu 22.01.2020 r. z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Przedmiot Umowy obejmuje cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego, w celu ich publikacji, w zakresie:

Planowany termin zakończenia ww. umowy - 22 września 2020 r.

10.10.2019 r.

Projekt ASI - Zamówienie publiczne na System Dziedzinowy do zarządzania oświatą

25 września 2019 r. na stronie internetowej zamowienia.mazovia.pl (otwiera nową kartę) zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu dziedzinowego do zarządzania oświatą", w ramach Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI).

Symbol: CG-R-II.ZP.U.272.80.2019.AP

W wyniku realizacji zamówienia Wykonawca:

Termin skłania ofert - 29 października 2019 r. do godziny 12:00.
Otwarcie ofert jest planowane 29 października 2019 r. o godzinie 12:10.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Ogłoszenie o zamówieniu (otwiera nową kartę)

10.10.2019 r.

Projekt ASI - Zamówienie publiczne na System Dziedzinowy do zarządzania informacją i promocją jst

25 września 2019 r. na stronie internetowej zamowienia.mazovia.pl (otwiera nową kartę) zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu dziedzinowego do zarządzania informacją i promocją jst", w ramach Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI).

Symbol: CG-R-II.ZP.U.272.79.2019.MK

W wyniku realizacji zamówienia Wykonawca:

Termin skłania ofert - 28 października 2019 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert jest planowane 28 października 2019 r. o godzinie 10:10.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Ogłoszenie o zamówieniu (otwiera nową kartę)

23.09.2019 r.

Projekt ASI - Zamówienie publiczne na cyfryzację danych pzgik

12 września 2019 r. na stronie internetowej zamowienia.mazovia.pl (otwiera nową kartę) zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji",
w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla powiatów: grodziskiego, grójeckiego, pruszkowskiego, przysuskiego, pułtuskiego i miasta Ostrołęki - tura VII.

Symbol: CG-R-IV.ZP.U.272.73.2019.MK

Prace polegające na cyfryzacji danych PZGiK szczebla powiatowego

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia brutto wynosi: 5 078 636,33 zł.

Podział zamówenia na 14 części

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia.

Termin skłania ofert - 15 października 2019 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert jest planowane 15 października 2019 r. o godzinie 10:10.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Ogłoszenie o zamówieniu na cyfryzację danych pzgik (otwiera nową kartę)

28.08.2019 r.

Projekt ASI - Zamówienie publiczne na cyfryzację danych pzgik

27 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej zamowienia.mazovia.pl (otwiera nową kartę) zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla powiatów: radomskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego - tura VI.

Symbol: CG-R-IV.ZP.U.272.68.2019.LB

Prace polegające na cyfryzacji danych pzgik szczebla powiatowego

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia brutto wynosi: 5 794 140,00 zł.

Podział zamówienia na 9 części

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia.

Termin składania ofert - 1 października 2019 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert jest planowane 1 października 2019 r. o godzinie 10:10.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Ogłoszenie o zamówieniu na cyfryzację danych pzgik (otwiera nową kartę)

 

31.05.2019 r.

Spotkanie z Partnerami w sprawie realizacji projektu ASI

27 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 odbyło się spotkanie z partnerami projektu ASI, u których w ostatnich wyborach samorządowych zmienił się wójt, burmistrz, prezydent bądź starosta.

Celem spotkania było omówienie przebiegu realizacji projektu ASI.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania udostępnionymi w dziale Materiały - prezentacje.

 

26.02.2019 r.

Analiza wdrożenie i modyfikacja Systemu Dziedzinowego

14 lutego 2019 r. została zawarta Umowa z firmą SoftFin Sp. z o.o. na przeprowadzenie analizy, wdrożenie oraz modyfikację Systemu Dziedzinowego do konsultacji społecznych, który zostanie stworzony na podstawie platformy wDialogu zrealizowanej przez Konsorcjum
W Dialogu reprezentowane przez Uniwersytet Warszawski.

Przedmiot Umowy

Wartość brutto zawartej Umowy to 983 000,00 zł, a termin jej realizacji to 31 grudnia 2019 r.

 

09.01.2019 r.

Projekt ASI z szansą w konkursie WSIS 2019

Projekt ASI - "Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w Zakresie
e-Administracji i Geoinformacji" ma szansę na Nagrodę Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego 2019 (World Summit on the Information Society Prizes 2019 - WSIS Prizes 2019).

Grafika WSIS 2019 z nazwą i logo konkursu

Projekt ASI realizowany przez Województwo Mazowieckie w szerokim partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w regionie został zgłoszony do prestiżowego konkursu WSIS Prizes 2019, którego celem jest wyłonienie najlepszych światowych projektów w obszarze wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Nagrody przyznawane są w 18 kategoriach za realizację przedsięwzięć wdrażających postanowienia Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS) oraz cele zrównoważonego rozwoju określone w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ do roku 2030. Projekt został zgłoszony pod nazwą "Activation of the Information Society".

Zachęcamy wszystkich do udziału w głosowaniu na nasz projekt oraz przekazywania informacji o tej inicjatywie. Przed oddaniem głosu prosimy o przeczytanie instrukcji głosowania. Projekt Województwa Mazowieckiego "Activation of the Information Society" został nominowany w ramach 1 kategorii (Category 1 - AL C1. The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development). Aby oddać ważny głos na nasz projekt, należy również wybrać po jednym projekcie w każdej z pozostałych 17-stu kategorii.

Instrukcja głosowania w konkursie WSIS (pdf/1,28MB) (otwiera nową kartę)

Strona konkursu WSIS Prizes 2019 (otwiera nową kartę)

 

27.08.2018 r.

ASI - System dziedzinowy do konsultacji społecznych

7 sierpnia 2018 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne na przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie systemu dziedzinowego do konsultacji społecznych w ramach Projektu ASI. symbol: CG.7.ZP.U.272.66.2018.AP.

Prace do realizacji w ramach zamówienia

Planowany termin otwarcia ofert - 14.09.2018 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

ASI - zamówienie na system dziedzinowy do konsultacji społecznych (otwiera nowa kartę)

 

27.08.2018 r.

ASI - podpisanie umów na cyfryzację danych

24 lipca 2018 r. zostały podpisane trzy umowy z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno-Kartograficznych Giełda S. C., ul. Kraszewskiego 21/2, 05-800 Pruszków na "Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i szczebla powiatowego w celu ich publikacji",
w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - tura IV.

Przedmiot umów obejmuje odpowiednio dla powiatu grodziskiego
(część Ia, Ib, Ic zamówienia publicznego nr CG-7.ZP.U.272.10.2018.AP)

Wartość brutto podpisanych umów wynosi łącznie 621 000,00 zł.

26 lipca 2018 r. została podpisana Umowa z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Spółka z o.o., ul. 1 Maja 13,
10-117 Olsztyn na "Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i szczebla powiatowego w celu ich publikacji", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - tura IV.

Przedmiot umowy obejmuje odpowiednio dla miasta Ostrołęki
(część VII zamówienia publicznego nr CG-7.ZP.U.272.10.2018.AP)

Wartość brutto podpisanej Umowy wynosi łącznie 612 540,00 zł.

 

18.07.2018 r.

Kontrola i monitoring zamówienia na cyfryzację danych pzgik

13 lipca 2018 r. zostały podpisane dwie Umowy z OPEGIEKA Sp. z o. o., al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg na "Kontrolę i monitoring zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - tura III"

Przedmiot Umów obejmuje odpowiednio dla powiatów gostynińskiego i ostrowskiego:

Wartość brutto podpisanych umów wynosi łącznie 178 350,00 zł.

 

18.07.2018 r.

Zamówienie na System Dziedzinowy do zarządzania oświatą

26 czerwca 2018 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne na Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu dziedzinowego do zarządzania oświatą w ramach Projektu ASI. symbol: CG.7.ZP.U.272.49.2018.AP

W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace:

Planowany termin otwarcia ofert - 2.08.2018 r.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

ASI - Szczegóły zamówienia na System Dziedzinowy do zarządzania oświatą

 

21.06.2018 r.

Projekt ASI - Zamówienie na cyfryzację danych pzgik

19 czerwca 2018 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie
o zamówieniu publicznym: "Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - tura V" Symbol: CG-7.ZP.U.272.50.2018.MK

W ramach zamówienia planowane są do realizacji prace geodezyjne odpowiednio dla poszczególnych powiatów polegające na:

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi: 3 570 718,45 zł (wartość bez VAT).

Zamówienie zostało podzielone na 16 części:

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia. Planowany termin otwarcia ofert - 25 lipca 2018 r.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Ogłoszenie zamówienia na cyfryzację pzgik V tura - projekt ASI (otwiera nową kartę)

 

4.04.2018 r.

Spotkanie Partnerów Projektu - Systemy Dziedzinowe

28 marca 2018 r. odbyło się spotkanie z Partnerami Projektu ASI w sprawie wdrożenia Systemów Dziedzinowych i publikacji e-usług. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania.

ASI- Systemy dziedzinowe i publikacja usług elektronicznych cz.1 (pdf/0,95MB)

ASI- Systemy dziedzinowe i publikacja usług elektronicznych cz.2 (pdf/1,1MB)

ASI- Zakupy sprzętu i oprogramowania (pdf/0,85MB)

 

8.03.2018 r.

Zamówienie na cyfryzację danych

6 marca 2018 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie
o zamówieniu publicznym: "Cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzeniu metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 4.3.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - tura IV" Symbol: CG-7.ZP.U.272.10.2018.AP Przedmiot zamówienia obejmuje:

Cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego w zakresie:

Publikację zbiorów i usług danych przestrzennych w tym opracowanie/aktualizację metadanych:

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi: 7 454 538,21 zł (wartość bez VAT).

Zamówienie zostało podzielone na 22 części: część Ia, Ib, Ic, Id, Ie - powiat grodziski; część IIa, IIb, IIc - powiat grójecki; część IIIa, IIIb, IIIc, IIId - powiat piaseczyński; część IVa, IVb, IVc - powiat pruszkowski; część Va, Vb - powiat radomski; część VIa, VIb, VIc, VId - powiat żyrardowski; część VII - miasto Ostrołęka. Wykonawcy mogą składać oferty na pięć części zamówienia. Planowany termin otwarcia ofert - 13.04.2018 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Pełna treść ogłoszenia

 

6.03.2018 r.

Projekt ASI - Podpisanie umowy na wdrożenie dwóch Systemów Dziedzinowych

27 lutego 2018 r. została podpisana umowa w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na "Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych do komunikacji z mieszkańcami oraz
do współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)".

Umowa została zawarta z firmą Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. i zostanie zrealizowana w czterech etapach.
Zakres umowy obejmuje:

Wartość podpisanej umowy wynosi 3 823 973,20 zł.

 

30.01.2018 r.

Zamówienie Publiczne na System Dziedzinowy do zarządzania oświatą

17 stycznia 2018 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie
na zamówienie publiczne na Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemu dziedzinowego do zarządzania oświatą w ramach Projektu ASI. symbol: CG.ZP.U.272.3.2018.AP

W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace:

Planowany termin otwarcia ofert - 27.02.2018 r.

Szczegółowa informacja o zamówieniu (otwiera nową kartę)

 

30.01.2018 r.

Zamówienie publiczne na cyfryzację danych pzgik

11 grudnia 2017 r. zostały ogłoszone wyniki postępowania nr CG-R-II.ZP.U.272.54.2017.AP na Kontrolę i monitoring realizacji zamówienia na cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych - tura II, w ramach Projektu ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - dla powiatów: płockiego, płońskiego, pułtuskiego. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 482 tys. zł.

W wyniku ww. postępowania procedowane jest podpisanie umów z Wykonawcami dla części dotyczącej powiatów: płońskiego i pułtuskiego o wartości 384 tys. zł. W części dotyczącej powiatu płockiego nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zapytania ofertowego, ogłoszonego w bazie konkurencyjności oraz na stronie www. mazovia.pl. W wyniku zapytania ofertowego, w dniu 24 stycznia 2018 r. wpłynęły 3 oferty. Trwa proces oceny ofert i wyłonienia najkorzystniejszej.

24 stycznia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zamówienia publicznego: Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych - tura III, w ramach Projektu ASI.

Informacja z otwarcia ofert (otwiera nową kartę)

 

09.01.2018 r.

Zamówienie publiczne na cyfryzację danych

18 grudnia 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie
o zamówieniu publicznym: "Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - tura III" Symbol: CG-7.ZP.U.272.60.2017.AR

W ramach zamówienia planowane są do realizacji prace geodezyjne odpowiednio dla poszczególnych powiatów:

Cyfryzacja danych PZGiK szczebla powiatowego w zakresie:

Publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych w tym opracowanie/aktualizacja metadanych:

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi: 2 800 464,23 zł (wartość bez VAT). Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części zamówienia. Planowany termin otwarcia ofert - 24.01.2018 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe (otwiera nową kartę)

 

18.12.2017 r.

Zmiana uchwały w sprawie realizacji Projektu ASI

5 grudnia 2017 r. na posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego została przyjęta Uchwała nr 1906/298/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Do najważniejszych zmian wprowadzonych ww. Uchwałą należy zwiększenie liczby Partnerów Projektu ASI ze 190 do 203. Do grona Partnerów Projektu dołączyły następujące jednostki:

Ponadto, zmianie uległy Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zasady promowania projektu (otwiera nową kartę)

 

15.11.2017 r. Podpisanie umów na cyfryzację danych PZGiK - II Tura

W wyniku udzielenia zamówienia na "Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych" - II Tura, realizowanego w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)" w dniach 31 października 2017 r. - 2 listopada 2017 r. zostały podpisane umowy dla 3 części (powiatów: płockiego, płońskiego i pułtuskiego). Wartość podpisanych umów wynosi 4 823 043,00 zł.

 

15.11.2017 r. Zamówienie na kontrolę i monitoring - II Tura

31 października 2017 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Kontrolę i monitoring realizacji zamówienia na Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych - tura II", w ramach Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Projekt ASI, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zamówienie dotyczy 3 części, tj. powiatów: płockiego, płońskiego i pułtuskiego. Wartość zamówienia została oszacowana na 482 000,00 zł, a otwarcie ofert odbędzie się 11 grudnia 2017 r.

 

26.10.2017 r. Projekt ASI - Zamówienie Publiczne na dwa Systemy Dziedzinowe

17 października 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie
na zamówienie publiczne: "Przeprowadzenie analizy, zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie Systemów Dziedzinowych do komunikacji
z mieszkańcami oraz do współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza
dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)" symbol: CG.ZP.U.272.50.2017.AS

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Szacunkowa, całkowita wartość zamówienia wynosi: 3 493 170,73 zł (wartość bez VAT). Planowany termin otwarcia ofert - 23.11.2017 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem.

Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe

 

12.10.2017 r. Podpisanie umów na I turę Cyfryzacji danych PZGiK

W okresie 14-23 sierpnia 2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano 16 umów na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych" - tura I, realizowaną w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), których łączna wartość wynosi 15 377 702,94 zł.

Spośród ofert złożonych przez 23 oferentów, w ramach I tury wyłoniono Wykonawców dla 16 części, tj. dla powiatów: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, kozienickiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, otwockiego, przasnyskiego, sierpeckiego, warszawskiego zachodniego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego. W ramach postępowania na "Kontrolę i monitoring cyfryzacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych" - tura I, obecnie trwają prace związane z oceną złożonych ofert i wyłonieniem Wykonawców.

6 października 2017 r. wyłoniono najkorzystniejsze oferty dla 4 z 14 ogłoszonych części, objętych zamówieniem na II turę "Cyfryzacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenia metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", dotyczącym powiatów: ostrowskiego, płockiego, płońskiego i pułtuskiego. Dla 6 części nie wpłynęła żadna oferta. Wartość ogłoszonego zamówienia wynosiła 18 642 342,00 zł, natomiast w wybranych częściach wartość umów wyniesie 5 124 762,00 zł.

 

8.08.2017 r. Zamówienie na promocje projektu ASI

8 sierpnia 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne: Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt "ASI") realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

www.zamowienia.mazovia.pl

 

18.07.2017 r. Projekt ASI - Zamówienie na kontrolę i monitoring - I Tura

12 lipca 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne: "Kontrola i monitoring cyfryzacji danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych - tura I, realizowane w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - Tura I, symbol: GW-7.ZP.U.272.30.2017.LB. Przedmiot zamówienia obejmuje: monitoring przebiegu realizacji oraz kontrolę techniczną rezultatów prac, objętych zamówieniem na cyfryzację danych PZGiK szczebla powiatowego I tura dla 17 powiatów Województwa Mazowieckiego, które zostały podzielone na cztery części zamówienia:

Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi: 1 678 035.77 PLN (wartość bez VAT). Planowany termin otwarcia ofert - 18.08.2017 r.

 

5.07.2017 r. - Projekt ASI - Zamówienie na Cyfryzację danych pzgik - II Tura

3 lipca 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne: "Cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", realizowane w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - Tura II, symbol: GW-7.ZP.U.272.28.2017.AR.

Postępowanie przetargowe dotyczy 13 powiatów Województwa Mazowieckiego: gostynińskiego, grodziskiego, grójeckiego, ostrowskiego, płockiego, płońskiego, przysuskiego, pruszkowskiego, radomskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego, Miasta Radom.

W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace geodezyjne odpowiednio dla poszczególnych powiatów w zakresie:

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Treść zamówienia - II tura cyfryzacji danych PZGIK

 

27.06.2017 r. - Umowa na wsparcie Partnerów projektu ASI podpisana

19 czerwca 2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na Wsparcie techniczne i merytoryczne Partnerów Projektu w zakresie realizacji wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji
w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), została podpisana umowa na zapewnienie ww. usług.

Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrał ofertę firmy Comarch S.A., która będzie wspierała działania Województwa Mazowieckiego i Partnerów Projektu ASI poprzez:

Realizacja zamówienia rozpoczęła się z dniem zawarcia umowy i potrwa do końca roku 2019.

 

22.04.2017 r. - Cyfryzacja pzgik - otwarcie ofert

21 kwietnia 2017 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", realizowanym w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI)" - Tura I. Postępowanie dotyczy 18 powiatów województwa mazowieckiego. 23 Wykonawców złożyło swoje oferty. Dla powiatu płockiego nie wypłynęła żadna.

Szczegółowa dokumentacja postepowania przetargowego

 

30.01.2017 r. - Pierwsze rozliczenia środków finansowych z UE - Projekt ASI

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, rozliczył pierwsze wydatki w Projekcie ASI.
Wydatkowano 425 258,06 zł., zrefundowano 80% wydatków w kwocie 340 206,24 zł.

 

02.02.2017 r. ASI - Zamówienie na Cyfryzację danych pzgik

31 stycznia 2017 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zostało opublikowane ogłoszenie na zamówienie publiczne: "Cyfryzacja danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych", realizowane w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) - Tura I.

Postępowanie przetargowe dotyczy 18 powiatów Województwa Mazowieckiego: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, kozienickiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, otwockiego, przasnyskiego, płockiego, pułtuskiego, sierpeckiego, warszawskiego zachodniego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego.

Mapa mazowieckich powiatów obiętych 1 tura cyfryzacji danych

W ramach zamówienia zrealizowane zostaną prace geodezyjne odpowiednio dla poszczególnych powiatów:

Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w zakresie:

Publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych w tym opracowanie/aktualizacja metadanych:

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Zamówenie na cyfryzację - GW-7.ZP.U.272.1.2017.AP

 

20.01.2017 r. Kolejni partnerzy dołączają do projektu ASI

Do Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęły zgłoszenia kolejnych jednostek samorządu terytorialnego, które chciałyby przystąpić do Projektu ASI. Po konsultacji z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na temat możliwości i sposobu dołączenia kolejnych gmin i powiatów do grona Partnerów projektu, Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do zwiększenia grona Partnerów. Na chwilę obecną przygotowywane są projekty umów o partnerskiej współpracy dla nowych 15 jednostek, co zwiększa łączną liczbę Partnerów do 205.
Zakres tematyczny Projektu ASI i jego budżet pozostają bez zmian.

 

14.12.2016 r. ASI - postępowanie przetargowe na wsparcie techniczne

29 listopada 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na świadczenie usługi wsparcia technicznego i merytorycznego partnerów projektu w zakresie realizacji wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI). Głównymi zadaniami Wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym będzie:

 

25.10.2016 r. Integracja systemów prowadzenia pzgik i e-Urząd.

24 października 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie odbyło się spotkanie, autorów systemów dziedzinowych używanych
przez administrację publiczną poziomu powiatowego w województwie mazowieckim z Geodetą Województwa Mazowieckiego.
Przedmiotem spotkania były możliwości i sposoby integracji systemów, stosowanych do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego z systemem e-urząd w ramach projektu ASI. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotaknia udostęponionymi w dziale Materiały i prezentacje.

 

01.09.2016 r. Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego ASI

31 sierpnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

W spotkaniu brał udział Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego. W skład Komitetu wchodzą ponadto Pan Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Sterującego oraz przedstawiciele 18 Partnerów realizujących wspólnie z Województwem Mazowieckim Projekt ASI.

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterującego przyjęty został Regulamin prac Komitetu oraz zatwierdzone zostały pierwsze dokumentacje przetargowe, w tym:

Wszczęcie ww. postępowań przetargowych zostało przewidziane na koniec września bieżącego roku.

 

25.07.2016 r. Uchwała ZWM w sprawie realizacji projektu ASI

22 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę Nr 1187/168/16 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020. Obecnie możliwe jest formalne rozpoczęcie prac projektowych.

 

12.07.2016 r. Spotkanie robocze - publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych

5 lipca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie z udziałem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Geodetów Powiatowych oraz Geodety Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie dotyczyło: cyfryzacji danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, utworzenia metadanych dla scyfryzowanych zbiorów danych, utworzenia usług danych przestrzennych, (o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy
z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej dla zbiorów danych przestrzennych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 10 oraz ust. 1b ustawy z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne - tj. zbiorów: EGiB, GESUT, BDSOG, BDOT500,) oraz utworzenia i opublikowania e-usług z zakresu geodezji i kartografii.

Wymienione działania realizowane będą w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji." - Projekt ASI, w zadaniu 1 i 5. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami
ze spotkania udostęponionymi w dziale Materiały i prezentacje.

 

17.06.2016 r. Spotkanie z Partnerami Projektu ASI

W Urzędzie Marszałkowkim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 17 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie z Partnerami, którzy zgłoszeni są do Projektu ASI oraz będą realizować własne projekty w ramach Działania 2.1 RPO WM 2014-2020. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania udostęponionymi w dziale Materiały i prezentacje.

 

27.04.2016 r. Projekt ASI oceniony pozytywnie

20 kwietnia 2016 r. została opublikowana lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza,Działania 2.1 - E-usługi,Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,Typ projektów: e-administracja w ramach której Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) jest akredytowany do realizacji. Projekt ASI w wyniku oceny merytorycznej uzyskał 97 pkt na 97 możliwych co klasyfikuje go na pierwszej pozycji wśród 20 ocenianych wniosków.

Celem strategicznym Projektu jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną
przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do technologii ICT (Information and communications technology).

Do Projektu ASI przystąpiło 190 Partnerów szczebla gminnego i powiatowego. Wartość Projektu wynosi 98.262.268 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich. Wkład własny Partnerów i Województwa Mazowieckiego wynosi 19.652.451 zł. Realizacja Projektu zaplanowana jest na lata 2016-2018, a zadanie 6 - do końca roku 2019. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Projektu ASI (link poniżej).

 

OPIS PROJEKTU ASI

REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI (ASI)

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza,
Typ projektów: e-administracja.

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty, tj.: (w tym: 122 gminy wiejskie, 9 gmin miejskich oraz 26 gmin miejsko-wiejskich), oraz 33 powiatów (w tym 2 powiaty grodzkie) przy czym podział na gminy miejskie i wiejskie nastąpił na podstawie bazy Teryt dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

Projekt wynika m.in. ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. - Innowacyjne Mazowsze, która określa długookresowe procesy rozwojowe w regionie, wskazując właściwe dla regionu rozwiązania i działania, mające przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości. Wynika również z Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza, czyli obszarów o największych możliwościach rozwojowych, które zostały zidentyfikowane na podstawie diagnozy potencjału naukowego, gospodarczego oraz społecznego i które wskazują między innymi jako technologie wiodące, technologie informacyjno-komunikacyjne.

W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych
na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim, dlatego jego realizacja popierana jest przez Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego
oraz Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego.

Elektroniczne usługi, które będą rezultatem Projektu ASI oraz systemy teleinformatyczne towarzyszące im jako tzw. back-office tym usługom, będą realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika, w szczególności w zakresie interakcji interesariuszy z systemem teleinformatycznym (zarówno interesantów zewnętrznych tj. obywateli, przedsiębiorców, pracowników podmiotów publicznych, jak i pracowników administracji publicznej świadczących te usługi).

W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione również usługi danych przestrzennych i metadanych wynikające z Ustawy
z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z dnia 7 maja 2010 r.) oraz towarzysząca im cyfryzacja danych przestrzennych tj. usługi:

 

FINANSOWANIE PROJEKTU ASI

 

 

PROJEKT ASI JAKO KONTYNUACJA DZIAŁAŃ

Projekt ASI będzie wykorzystywać rezultaty projektów:

Dostęp do ww. usług będzie powszechny i nieodpłatny. Dane dostępne za pośrednictwem tych usług będą mieć formę, która, o ile pozwolą na to przepisy prawa, umożliwią ich dalsze wykorzystanie.

Wszystkie usługi oraz towarzyszące im systemy teleinformatyczne, w tym systemy dziedzinowe odpowiednie dla zakresu merytorycznego danej usługi, zostaną przygotowane zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w szczególności w zakresie:

Celem takiego działania będzie:

 

CELE PROJEKTU ASI

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.

Cele bezpośrednie Projektu to:

Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej.

 

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU ASI

Zadanie nr 1.

Utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w Ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej o poziomie dojrzałości 3
w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych MSIP oraz systemu map topograficznych.

W ramach niniejszego zadania zostaną utworzone i opublikowane na portalu www.wrotamazowsza.pl, usługi wynikające z Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej tj.:

Dane przestrzenne, które będą udostępnione przez usługi, po ich opublikowaniu będą mogły być wykorzystywane przez inne systemy i rejestry publiczne zgodnie z zasadą interoperacyjności. Należy podkreślić, że scyfryzowane, zestandaryzowane i opublikowane dane przestrzenne pełnią kluczową rolę w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy i zrównoważonego rozwoju regionu oraz w procesach inwestycyjnych.

Usługi, o których mowa powyżej, umożliwiać będą wyszukiwanie zbiorów i usług danych przestrzennych co najmniej według następujących kryteriów lub ich kombinacji:

Dostęp do ww. usług będzie powszechny i nieodpłatny. Dane dostępne za pośrednictwem tych usług będą mieć formę, która, o ile pozwolą na to przepisy prawa, umożliwią ich dalsze wykorzystanie.

W ramach tego zadania stworzony zostanie również system teleinformatyczny do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, który jest integratorem danych przestrzennych na terenie województwa mazowieckiego i działa na podstawie Zarządzenia
Nr 66/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej zmienionego Zarządzeniem Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennych. Obecnie zasilenie tego systemu odbywa się na podstawie ręcznie przetwarzanych danych i ręcznego zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, co przeczy zasadzie interoperacyjności oraz czyni bardzo utrudnionym, w niektórych przypadkach niemożliwym, udostępnianie usług elektronicznych, o których mowa powyżej.

W ramach ww. usług udostępnianiu podlegać będą co najmniej:

W ramach tego zadania zostanie również stworzony i wdrożony teleinformatyczny system do tworzenia map topograficznych 1:10 000 (standardowe opracowania kartograficzne w skali 1:10 000). Zgodnie z art. 4 ust. 1a, pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obszaru całego kraju tworzy się zbiór danych przestrzennych dotyczący obiektów topograficznych (BDOT10k) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000
w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu (BDOT10k), na podstawie którego opracowywane są standardowe opracowania kartograficzne - mapy topograficzne w skali 1:10 000. Jest to kompetencja Marszałka Województwa. Mapy topograficzne,
w tym mapy topograficzne w skali 1:10 000 tworzy się na podstawie:

Stosowane będą otwarte standardy danych - dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych). System ten będzie udostępniał usługi, o których mowa powyżej dla map topograficznych (standardowych opracowań kartograficznych) Stworzenie tego systemu będzie się wprost wpisywać w mechanizmy interoperacyjności w szczególności w zasadę optymalnego wykorzystanie istniejących źródeł danych.

Wszystkie usługi oraz towarzyszące im systemy teleinformatyczne, w tym systemy, które powstaną w ramach tego zadania
i które stanowić będą tzw. backoffice dla elektronicznych usług, o których mowa powyżej przygotowane zostaną zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dla każdej usługi dokonany zostanie przegląd wszystkich danych przetwarzanych przez usługę i wskazane zostaną dane,
które są informacją publiczną oraz nie są a mogą być pozyskane z innej usługi. Udostępnione zostaną dane za pomocą usług sieciowych, umożliwiających zautomatyzowany, maszynowy odczyt danych. W tych systemach stosowane będą otwarte standardy danych - dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych).

Zadanie nr 2.

Utworzenie i wdrożenie nowych e-Usług w JST województwa mazowieckiego, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania, integracja z innymi systemami, budowa nowych
i rozwój utworzonych systemów dziedzinowych.

W ramach zadania wdrożonych zostanie co najmniej 16 usług 4 poziomie dojrzałości oraz 34 usługi na 3 poziomie dojrzałości. Identyfikacja usług została wybrana na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego wśród mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie województwa mazowieckiego oraz wśród JST biorących udział w Projekcie.

Ponadto, aby móc wdrożyć ww. elektroniczne usługi, niezbędne będzie dokonanie modernizacji wdrożonych w ramach projektów BW i EA systemów (np. z powodu zmian w przepisach prawa). Zakłada się, że modernizacja ta będzie dotyczyć:

Zakłada się również wykonanie teleinformatycznych systemów dziedzinowych dla potrzeb udostępnienia ww. usług. Zakłada się ze zostanie utworzonych 5 nowych systemów dziedzinowych towarzyszących ww. usługom oraz w celu ich integracji z innymi systemami teleinformatycznymi dla zapewnienia zasady optymalnego wykorzystanie istniejących źródeł danych. W tych systemach stosowane będą otwarte standardy danych - dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych). Wraz z Partnerami, w oparciu o przeprowadzone analizy zostaną podjęte decyzje o wyborze systemów dziedzinowych.

Zadanie nr 3.

Stworzenie zaplecza informatycznego dla e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach Projektu w poszczególnych JST - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowani systemowych). Wciąż jest identyfikowany niezadowalający stan infrastruktury sieciowej jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego. Do zidentyfikowanych problemów szczegółowych należy zaliczyć: Niedostateczny stan łącz internetowych wśród wielu JST z terenu województwa mazowieckiego. Problemy związane
ze stabilnością i prędkością łączy mają bezpośredni wpływ na świadczone przez urząd usługi dla obywateli oraz przedsiębiorców. Niedostateczne parametry SLA dla łącz internetowych, Niedostateczny stan sieci wewnętrznej wśród wielu JST z terenu województwa mazowieckiego, mający bezpośrednie przełożenie na odbiór wdrożonych systemów przez pracowników merytorycznych w JST, Trudności techniczne i organizacyjne w pozyskiwaniu i łącznym wykorzystywaniu danych pochodzących z różnych źródeł, Braki pod względem kompletności, aktualności i kompatybilności danych utrzymywanych przez różne urzędy i instytucje. Dlatego w ramach tego zadania planowany jest zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji projektu.

Zadanie nr 4.

Cyfryzacja danych przestrzennych MSIP. Dane przestrzenne pełnią kluczową rolę w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy
i zrównoważonego rozwoju regionu oraz niwelowania jego dwudzielności. W ramach tego zadania cyfryzacji podlegać będą zbiory danych wybrane z katalogu wynikającego z Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 180/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie prowadzenia, monitorowania i aktualizowania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, które dotychczas nie były scyfryzowane. Wszystkie te dane zostaną udostępnione za pomocą usług utworzonych w ramach zadania nr 1. Stosowane będą otwarte standardy danych - dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych).

Zadanie nr 5.

Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie usług,
o których mowa w zadaniu 1 dla powiatów.

W ramach tego zadania modernizacji i cyfryzacji podlegać będą zbiory danych:

dla obszarów następujących powiatów: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grodziskiego, grójeckiego, kozienickiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, piaseczyński, płockiego, płońskiego, pruszkowskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, sierpeckiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego i Miasta Radom - Partnerów Projektu ASI, dotychczas prowadzone w wersji analogowej lub prowadzone w sposób niezharmonizowany. Dane te zostaną udostępnione za pomocą usług utworzonych w ramach zadania nr 1. Stosowane będą otwarte standardy danych - dane będą udostępniane w przynajmniej jednym otwartym standardzie (nie ograniczającym dostępu do danych) w tym standardy przewidziane w Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne i jej aktach wykonawczych.

Zadanie nr 6.

Wsparcie techniczne i merytoryczne Partnerów Projektu w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, jako element towarzyszący działaniom wykonania i wdrożenia nowych systemów informatycznych, ich rozwoju o nowe funkcjonalności oraz opracowania i wdrożenia nowych usług świadczonych drogą elektroniczną.

W związku ze zidentyfikowanym problemem bardzo słabej opieki informatycznej w gminach i powiatach będących Partnerami Projektu ASI, niezbędne jest zapewnienie wsparcia technicznego i merytorycznego Partnerów Projektu w zakresie realizacji i wdrożeń usług elektronicznej administracji i geoinformacji, które będzie działać funkcjonalnie jako tzw. centrum kompetencyjne w ramach struktur Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W ramach tego zadania świadczone będą usługi przez firmę/firmy zewnętrzne wybrane w trybie konkurencyjnym (zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych).

W ramach tego zadania będą prowadzone działania monitorowania usług pod kątem dostępności oraz użyteczności graficznej interfejsów, ciągłości działania i powszechności wykorzystania.

 

SPODZIEWANE REZULTATY - PLANOWANE PRODUKTY

Rezultatami w rozumieniu bezpośrednich i natychmiastowych efektów Projektu będą:

Tabela wskaźników rezultatu projektu ASI podlegających monitorowaniu (pdf/0,5MB)

Tabela wybranych wskaźników produktu charekteryzujących projekt (pdf/0,4MB)

 

PARTNERZY PROJEKTU ASI

Mapa administracyjna powiatów i gmin partnerów projektu ASI

Lista 203 partnerów projektu ASI (pdf/0,6MB)

 

MATERIAŁY - PREZENTACJE PROJEKTU ASI

 

31.05.2019 r. Materiały ze spotkanie w sprawie realizacji projektu ASI

(Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem ds. e-Administracji i Projektów Interdyscyplinarnych, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12a, tel. 22 432-45-00).

 

24.10.2016 r. Spotkanie robocze - Integracja systemów prowadzenia pzgik i e-Urząd

(Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów oraz Wydziałem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

 

05.07.2016 r. Spotkanie robocze - publikacja zbiorów i usług danych przestrzennych oraz e-usług

(Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

 

17.06.2016 r. Spotkanie z Partnerami projektu ASI

(Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych prezentacji można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Koordynacji i Realizacji Projektów, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 432-45-00).

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.