Pomiń menu | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsze serce Polski

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU GEODEZJA.MAZOVIA.PL

Powrót do menu głównego strony CGiK

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przykładając szczególną uwagę do przepisów prawa, gwarantuje prywatność i najwyższe standardy bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom odwiedzającym serwis informacyjny Departamentu Cyfryzacji Geodezji i Kartografii - geodezja.mazovia.pl Operatorem serwisu informacyjnego Departamentu Cyfryzacji Geodezji i Kartografii - geodezja.mazovia.pl jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Podejmujemy czynności konsolidujące wszelkie działania mające na celu bezpieczeństwo procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Istotne jest dla nas stosowanie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: RODO).

Połączenie z użytkownikiem realizowane jest przez bezpieczny protokół szyfrowania TLS1.3. Jako operator dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne w zakresie ochrony danych.

Przetwarzanie danych osobowych (obowiązek informacyjny)

Poprzez stronę geodezja.mazovia.pl nie zbieramy i nie przetwarzamy danych osobowych użytkowników.

Klauzula informacyjna dla osób korespondujących z urzędem

Kontaktując się z urzędem przy pomocy formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, ePUAP itp., zazwyczaj przekazuje się podstawowe dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail). Ich administratorem jest Województwo Mazowieckie.

Dane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,
ePUAP: /umwm/esp.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować:

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie interesu publicznego/sprawowanej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), co wynika z ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w celu prowadzenia korespondencji (w tym udzielenia odpowiedzi).

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to niezbędne do realizacji celu w jakim zostały pozyskane.

W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje prawo:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości kontaktu.

Polityka cookies

Serwis cyfryzacja.mazovia.pl ma funkcjonalność i charakter wyłącznie informacyjny. Nie gromadzi nie wykorzystuje i nie przetwarza poprzez pliki cookies żadnych danych osobowych swoich użytkowników.

Strona geodezja.mazovia.pl wykorzystuje wyłącznie plik cookies własne, nie korzystając z plików cookies podmiotów trzecich. Stosowany jeden plik cookies jest plikiem funkcyjnym - wykorzystywanym wyłącznie do wyświetlenia i zapamiętania w przeglądarce użytkownika okna informacji o plikach cookies i zamknięcia informacji dla tej sesji na wszystkich pozostałych stronach serwisu.

Plik cookies używany na stronie geodezja.mazovia.pl to: cookieinfo.

Strona geodezja.mazovia.pl nie rejestruje i nie gromadzi adresów IP oraz żadnych innych danych dostępowych użytkowników.

W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności i Polityce cookies serwisu geodezja.mazovia.pl, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w tym; RODO.

Korzystając z serwisu informacyjnego geodezja.mazovia.pl użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

Prawa do materiałów opublikowanych w serwisie cyfryzacja.mazovia.pl

Strona internetowa cyfryzacja.mazovia.pl jest własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i jest chroniona prawami autorskimi, a także przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Wszelkie prawa do zawartości serwisu są zastrzeżone.

Pobieranie/drukowanie/kopiowanie/powielanie/rozpowszechnianie treści serwisu jest dozwolone pod warunkiem poszanowania praw autorskich (podania źródła informacji, tj. adres strony serwisu, data odwołania się do informacji) oraz praw wynikających z rejestracji znaków należących do Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron oraz serwisów internetowych, do których odnośniki są/będą zamieszczone w niniejszym serwisie, o ile nie jest ich właścicielem. Strony dostępne przez linki są oferowane użytkownikom tylko w celach informacyjnych i dlatego użytkownicy korzystają z nich na własną odpowiedzialność.

Korzystanie z materiałów, które nie są własnością Urzędu wymaga uzyskania zgody autora takiej informacji.

Zakazane jest korzystanie ze strony internetowej geodezja.mazovia.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Polityka prywatności oraz Polityka cookies obowiązują od 25.10.2022

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności lub Polityki cookies, odpowiednie ich modyfikacje zostaną udostępnione na stronie internetowej Departamentu Cyfryzacji Geodezji i Kartografii - geodezja.mazovia.pl

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.