Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępnosci | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

PLIKI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

PLIKI UDOSTĘPNIONE DO POBRANIA

CENNIK MAP

(Szczegółowe informacje oraz pomoc dotyczącą opłat, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

 

Cennik opłat za udostępnienie materiałów wzgik (pdf/0,07MB) (Obowiązuje od 1.01.2020 r.)

 

WZORY DRUKÓW

(Szczegółowe informacje oraz pomoc dotyczącą wypełniania wniosków, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

 

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (pdf/0,29MB)

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (xlsx/0,15MB)

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego (pdf/0,19MB) (Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r.)

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego (doc/0,015MB) (Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r.)

 

MATERIAŁY WZGIK

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich materiałów wzgik, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament - kontakt

BDOT10k - Baza Danych Obiektów Topograficznych

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Baza Danych Obiektów Topograficznych została uwolniona,
co oznacza, że udostępniania jest teraz bezpłatnie! Każdy może pozyskać te dane pobierając je z zasobów wojewódzkich lub krajowych.
Nie ma potrzeby wypełniania i składania wniosków lub formularzy.

 

Przykład BDOT10k (pdf/5,5MB)

Przykład VMap Level 2, 1:50 000 (pdf/7,6MB)

Przykład BDO, 1:250 000 (pdf/13,2MB)

Przykład BDO, 1:500 000 (pdf/13,7MB)

Przykład BDO, 1:1 000 000 (pdf/13,3MB)

Przykład mapy topograficznej 1:10 000 (pdf/11,45MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:10 000 (pdf/20,8MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:10 000 (pdf/15,1MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:10 000 (pdf/5,45MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:10 000 (pdf/5,48MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:25 000 (pdf/17,95MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:25 000 (pdf/14,08MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:50 000 (pdf/15,25MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:50 000 (pdf/21,2MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:50 000 (pdf/14,04MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:50 000 (pdf/14,05MB)

Przykład mapy topograficznej, 1: 100 000 (pdf/16,6MB)

Przykład mapy topograficznej, 1:100 000 (pdf/16,7MB)

Przykład mapy hydro. 1:50 000 (pdf/7,9MB)

Przykład mapy sozologicznej 1:50 000 (pdf/22MB)

Przykład mapy glebowo-rolniczej 1:25 000 (pdf/9MB)

Przykład mapy zawartości próchnicy (...) 1:350 000 (pdf/8,7MB)

Przykład mapy zanieczyszczenia gleb (...) 1:350 000 (pdf/9,7MB)

Przykład mapy gleb marginalnych 1:750 000 (pdf/14,3MB)

Przykład mapy retencji wody (...) 1:750 000 (pdf/16,5MB)

Przykład mapy zalecanych dawek wapna 1:750 000 (pdf/16MB)

Przykład pilności wapnowania gleb 1:750 000 (pdf/18,6MB)

Przykład mapy zagrożenia gleb rolnych erozją (...) 1:50 000 (pdf/4,5MB)

Przykład mapy potencjalnej erozji wietrznej gleb 1:50 000 (pdf/5,1MB)

Przykład mapy potrzeb zmian lokalizacji dróg (...) 1:50 000 (pdf/3,1MB)

Przykład mapy potrzeb utwardzania dróg rolniczych (...) 1:50 000 (pdf/3,5MB)

Przykład mapy rzeczywistego zapasu wody 1:50 000 (pdf/4,9MB)

Przykład mapy glebowo-rolniczej 1:50 000 (pdf/4,2MB)

Przykład mapy sytuacyjno-wysokościowej 1:10 000 (pdf/7,7MB)

Przykład mapy użytkowania ziemi (Wisła) 1:10 000 (pdf/8,8MB)

Archiwalny Katalog map Mazowsza - 2020 (pdf/1,65MB)

Zestawienie wszystkich materiałów wojewódzkiego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
udostępnianych przez wydział WODGIK do 06.07.2020 r.

 

Legenda znaków map topograficznych w skali 1:10 000

(Szczegółowe informacje na temat znaków topograficznych można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament - CGiK

Znaki topograficzne mapy w skali 1:10 000 (pdf/3,7MB)

 

Mapy tematyczne MAZOWIECKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

(Szczegółowe informacje na temat map tematycznych MSIP można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament - CGiK

 

Migracje międzywojewódzkie 2009-2016 (jpg/0,65MB)

Migracje międzywojewódzkie 1995-2008 (jpg/0,35MB)

Transport - 2017 (jpg/2,45MB)

Transport - 2010 (jpg/0,95MB)

Ochrona przyrody - 2017 (jpg/1,4MB)

Ludność - 2017 r. (jpg/7MB)

Ludność - 2007 r. (jpg/1,3MB)

Ludność - 2006 r. (jpg/1.35MB)

Ludność - 2005 r. (jpg/1,05MB)

Ludność - Struktura wieku w gminach - 2017 r. (jpg/6,5MB)

Ludność - Struktura wieku w gminach - 2007 r. (jpg/1,1MB)

Ludność - Struktura wieku w gminach - 2006 r. (jpg/1,05MB)

Ludność - Struktura wieku w gminach - 2005 r. (jpg/1,05MB)

Ludność - Struktura wieku, płci i miejsca zamieszkania - 2017 r. (jpg/1,3MB)

Ludność - Struktura wieku, płci i miejsca zamieszkania - 2007 r. (jpg/1,6MB)

Ludność - Struktura wieku, płci i miejsca zamieszkania - 2006 r. (jpg/1,05MB)

Ludność - Struktura wieku, płci i miejsca zamieszkania - 2005 r. (jpg/1,05MB)

Oświata w latach 2011-2016 - Gimnazja (jpg/1,6MB)

Oświata w latach 2006-2010 - Gimnazja (jpg/1,8MB)

Oświata w latach 2000-2005 - Gimnazja (jpg/1MB)

Oświata w latach 2011-2015 - Przedszkola (jpg/1,7MB)

Oświata w latach 2006-2010 - Przedszkola (jpg/1,2MB)

Oświata w latach 2000-2005 - Przedszkola (jpg/1,05MB)

Oświata w latach 2011-2015 - Szkoły Podstawowe (jpg/1,6MB)

Oświata w latach 2006-2010 - Szkoły Podstawowe (jpg/1,6MB)

Oświata w latach 2000-2005 - Szkoły Podstawowe (jpg/0,95MB)

Czarne punkty wodne na Mazowszu - 2020 (jpg/25,3MB)

Czarne punkty wodne na Mazowszu - 2019 (jpg/1.6MB)

Czarne punkty wodne na Mazowszu - 2018 (jpg/1,5MB)

Czarne punkty wodne na Mazowszu - 2017 (jpg/1,3MB)

Czarne punkty wodne na Mazowszu - 2016 (jpg/2,6MB)

Czarne punkty wodne na Mazowszu - 2011 (jpg/0,5MB)

Czarne punkty wodne w Warszawie 2020 (jpg/5,1MB)

Czarne punkty wodne w Warszawie 2017 (jpg/0,8MB)

Czarne punkty wodne w Warszawie 2016 (jpg/1,9MB)

Czarne punkty wodne w Warszawie 2011 (jpg/0,3MB)

 

Artystyczna Mapa wybranych zabytkowych obiektów Mazowsza

(Mapa udostępniona wyłącznie do użytku własnego - Copyright UMWM - Wszelkie prawa zastrzeżone.)

 

Mapa wybranych zabytkowych obiektów Mazowsza (zip/2,4MB)

 

Artystyczna Mapa ochrony przyrody - ssaki Mazowsza

(Mapa udostępniona wyłącznie do użytku własnego - Copyright UMWM - Wszelkie prawa zastrzeżone.)

 

Mapa ochrony przyrody - ssaki Mazowsza (zip/7,15MB)

 

Mapa - Cyfrowe Mazowsze - transformacja cyfrowa w szerokim partnerstwie samorządów

(Mapa udostępniona wyłącznie do użytku własnego - Copyright UMWM - Wszelkie prawa zastrzeżone.)

 

Pobierz mapę "Cyfrowe Mazowsze - transformacja cyfrowa (...)" (zip/png/3.30MB)

 

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie mazowieckim

(Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zestawień danych objętych Ewidencją Gruntów i Budynków w województwie mazowieckim, można uzyskać kontaktując się z Działem ds. Prac Urządzeniowo-Rolnych, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa,
tel. 22 432-45-00). Departament - CGiK

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2023 r. (pdf/65MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2022 r. (pdf/7,9MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2021 r. (pdf/12,9MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2020 r. (pdf/11,45MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2019 r. (pdf/11,35MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2018 r. (pdf/11MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2017 r. (pdf/6,5MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2016 r. (pdf/9MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2015 r. (pdf/9MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2014 r. (pdf/8,7MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2013 r. (pdf/8.5MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2012 r. (pdf/7,4MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2011 r. (pdf/6MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2010 r. (pdf/12,6MB)

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów - 2010 r. (pdf/2MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2009 r. (pdf/9MB)

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów - 2009 r. (pdf/0,7MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2008 r. (pdf/9,7MB)

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów -2008 r. (pdf/0,8MB)

Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów, podatek -2008 r. (pdf/0,8MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2007 r. (pdf/8,4MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2006 r. (pdf/6,25MB)

Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów - 2005 r. (pdf/4,7MB)

 

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 (pdf/3,05MB)

(Niezbędnej i wszechstronnej pomocy w zakresie dostęnosci cyfrowej dokumentu, udzielą Państwu pracownicy Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji, Geodezjii Kartografii, tel. (22) 432-45-08, ul. Kijowska 10/12A. Warszawa)

 

Prezentacje

 

Międzynarodowa konferencja SWM oraz Związku Województw RP - Mazovia SDI & ICT Summit 2021

(Szczegółowe informacje i pomoc dotyczącą dostepności prezentacji z seminarium, można uzyskać kontaktując się z pracownikami Wydziału ds. e-Administracji i Projektów Interdyscyplinarnych, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament - CGiK

Pakiet prezentacji Mazovia SDI & ICT Summit 2021 (zip/pdf/189MB)

Stylizowany rysunek - uczestnicy konferencji oglądqają prezentację multimedialną.


 

Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy

(Szczegółowe informacje i pomoc dotyczącą dostepności prezentacji z seminarium, można uzyskać kontaktując się z pracownikami Wydziału Mazowieckiego Systemu Iinformacji Przestrzennej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament - CGiK

Osiągnięcia Estonii w zakresie społeczeństwa informacyjnego (pdf/5,0MB)

Autor: Martin Roger, Ambasador Republiki Estońskiej RP
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

The INSPIRE use case environmental eReporting status, experiences, activities (pdf/3,0MB)

Autor: Stefan Jensen - European Environment Agency
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

Jak wdrażać usługi e-administracji (...) (pdf/1,1MB)

Autor: dr Tomasz Kulisiewicz Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów Nad Cyfrowym Państwem, Polskie Towarzystwo
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

Nowe perspektywy wykorzystania zobrazowań satelitarnych (...) (pdf/5,9MB)

Autor: Beata Mikołajek-Zielińska, Dyrektor Departamentu Wojskowych Technologii Satelitarnych, Polska Agencja Kosmiczna
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

GIS w procesie partycypacji społecznej (...) (pdf/6,0MB) Ecocraft (mp4/9,2MB)

Autor: Maria Andrzejewska - Dyrektor UNEP/GRID-W-wa, Monika Rusztecka - Kierownik Działu Zastosowań Geoinformacji  UNEP/GRID-W-wa
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

Smart City. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem (pdf/6,1MB)

Autor: dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

Bezzałogowe statki powietrzne (...) (pdf/7,1MB)

Autor: Mariusz Kacprzak, Instytut Lotnictwa
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej (pdf/1,2MB)

Autor: dr hab. Katarzyna Śledziewska, Dyrektor Zarządzająca DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

Przestrzenne dane statystyczne w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy (pdf/6,2MB)

Autor: dr inż. Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, GUS,
Agnieszka Nowakowska, Zastępca Detektora Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów, GUS Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy Warszawa 8-9.05.2019 r.

Blockchain w administracji publicznej (pdf/2,0MB)

Autor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Piech, Centrum Technologii Blockchain, Uczelnia Łazarskiego
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

Rola interoperacyjności w budowie cyfrowych usług publicznych (...) (pdf/3,2MB)

Autor: dr inż. Adam Iwaniak, Prezes Wrocławskiego Instytutu Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji
Seminarium - Informacja przestrzenna i nowe technologie w służbie mieszkańca i przedsiębiorcy
Warszawa 8-9.05.2019 r.

 


(Szczegółowe informacje i pomoc dotyczącą dostepności poszczególnych prezentacji, można uzyskać kontaktując się z autorem opracowania, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament - CGiK

Organizacja i struktura iip w województwie mazowieckim (pdf/4,8MB)

Autor: Krzysztof Mączewski
XXVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej. 
Warszawa 8-9.11.2017 r.

Standaryzacja i rozwój sip województwa mazowieckiego (pdf/7,5MB)

Autor: Agata Pillich-Kolipińska
VII Mazowiecki Konwent Informatyków.
Zegrze, 23-24.10.2017 r.

Zmiany prawa w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej (pdf/1,5MB)

Autor: Krzysztof Mączewski
Seminarium - Problematyka stosowania przepisów
prawa w dziedzinie geodezji i kartografii. Rynia, 4-6.10.2017 r.

Dostęp do danych planistycznych poprzez usługi danych przestrzennych (pdf/7,5MB)

Autor: Krzysztof Mączewski
XXIII Forum Teleinformatyki.
28-29.09.2017 r.

Kategorie zbiorów danych i perspektywy ich organizacji (pdf/1,5MB)

Autor: Ewa Janczar
Seminarium - Organizacja i struktura infrastruktury
IP w samorządach terytorialnych. Warszawa, 19-20.04.2017 r.

 

Multimedia

 

Pobierz film Portal Wrota Mazowsza w wersji z napisami (mp4/zip/25,6MB)

Pobierz film Portal Wrota Mazowsza (mp4/zip/98,4MB)

Pobierz napisy do filmu Portal Wrota Mazowsza (txt/zip/0,1MB)

 

Logotypy

 

Wsparcie ekologicznej produkcj rolnej na Mazowszu - logo (zestaw/zip/0,7MB)

Zestaw logotypu w różnych formatach graficznych, zawiera instrukcję stosowania znaku.

Wdrażanie w województwie mazowieckim koncepcji Smart Villages - logo (zestaw/zip/2,2MB)

Zestaw logotypu w różnych formatach graficznych, zawiera instrukcję stosowania znaku. 

Lokalny Portal Mapowy - logo (jpg/zip/0,4MB)

Wymiary grafiki określają pole ochronne znaku (białe / granarowe tło).
Przestrzeni tej nie można zmniejszać ani umieszczać w niej innych znaków, grafiki lub tekstu.

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej - logo (jpg/zip/0,3MB)

Wymiary grafiki określają pole ochronne znaku (białe tło).
Przestrzeni tej nie można zmniejszać ani umieszczać w niej innych znaków, grafiki lub tekstu.

Wrota Mazowsza - logo (jpg/zip/0,1MB)

Wymiary grafiki określają pole ochronne znaku (białe tło).
Przestrzeni tej nie można zmniejszać ani umieszczać w niej innych znaków, grafiki lub tekstu.

ASI - Aktywizacja Społeczeństwa Informacyjnego - logo (jpg/zip/MB)

Wymiary grafiki określają pole ochronne znaku (białe tło).
Przestrzeni tej nie można zmniejszać ani umieszczać w niej innych znaków, grafiki lub tekstu.

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.