Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsza Stylizowany czerwony napis Mazowsze i hasło Serce Polski

MAPY TOPOGRAFICZNE MAZOWSZA

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH, MAPY TOPOGRAFICZNE, SPECJALNE i TEMATYCZNE MAZOWSZA

Stylizowany kolorowy rysunek - pracownicy WODGIK podczas pracy.

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest jednym z ważnych komponentów administracji geodezyjnej
i kartograficznej. To właśnie tu, można znaleźć najdokładniejsze i aktualne mapy topograficzne, bazy danych przestrzennych z obszaru Mazowsza. Mapy można zakupić w postaci tradycyjnej - papierowej, w postaci cyfrowej - pliku graficznego, a także w formatach umożliwiających skomplikowane analizy przestrzenne. Udostępniane w WODGiK mapy i bazy danych charakteryzują się szczegółowością oraz zakresem treści niespotykanym w przypadku popularnych, bezpłatnych serwisów internetowych.

 

UDOSTĘPNIANIE - SPRZEDAŻ MAP

 

Bushcrafterka czyta mapę topograficzną.Stylizowany rysunek - turystka z kajakiem.

Udostępnianie, sprzedaż materiałów cyfrowych i map papierowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Po mapy zapraszamy: 8.30 - 15.00
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
pok. 102A i 102B - I piętro

Zobacz lokalizację na mapie

tel. (22) 432-45-13
tel. (22) 432-45-24
tel. (22) 432-45-36
tel. (22) 432-45-43
tel. (22) 432-45-45
tel. (22) 432-45-47
tel. (22) 432-46-69

e-mail: geodezja(at)mazovia.pl

Akceptujemy płatność:
gotówką, przelewem, kartą płatniczą.

Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową.

Informacje dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się (otwiera nową kartę)

Wizyta w urzędzie

Szanowni Państwo wizyta w siedzibie urzędu możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. 8.30-15.00,
natomiast udostępnianie materiałów cyfrowych i map papierowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
odbywa się w godzinach 8.30 - 15.00.

Wszystkie sprawy można załatwiać zdalnie

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

Stylizowany rysunek - kobieta wskazuje na tablicę z punktami zasad

Udostępnianie materiałów wojewódzkiej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się na podstawie wniosku.

Dostępne formy wniosku

Dane udostępniane nieodpłatnie

 

CENNIK MAP

(Szczegółowe informacje oraz pomoc dotyczącą opłat, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

Cennik opłat za udostępnienie materiałów wzgik (pdf/0,2MB)

 

SKŁADANIE WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE DANYCH - ePUAP

Stylizowany rysunek - postać wkłada papierowe dokumenty do skrzynki ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - wymaga potwierdzenia profilu zaufanego i logowania.

Złóż wniosek poprzez platformę EPUAP (otwiera nową kartę)

Wniosek poprzez platformę ePUAP można wysłać jedynie w formie Pisma ogólnego do podmiotu publicznego. Wypełniony wniosek
w postaci elektronicznej należy dodać jako załącznik do pisma.

 

WZORY DRUKÓW

(Szczegółowe informacje oraz pomoc dotyczącą wypełniania wniosków, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (pdf/0,29MB)

Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu (xlsx/0,15MB)

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego (pdf/0,19MB) (Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r.)

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru publicznego (doc/0,015MB) (Art. 15 ustawy z 17 lutego 2005 r.)

 

 

KATALOG MAP MAZOWSZA - WZGIK

 

BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich materiałów wzgik, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament - kontakt

Stylizowana grafika - kobieta korzysta z kasku połączonego z bazami danych i komputerem.

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)

Formaty udostępnienia GML shapefile

 


 

VMap Level 2 w skali 1:50 000

Detal VMap Level 2 w skali 1:50 000Możliwe formaty udostępnienia geotif vpf tiff mdb shapefie

 

Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO) w skali 1:250 000

Detal Bazy Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:250 000Format udostępnienia eps geotiff arcinfo

 

Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO) w skali 1:500 000

Fragment Bazy Danych Ogólnogeograficznych 1:500 000Możliwy format udostępnienia eps geotiff arcinfo

 

Baza Danych Ogólnogeograficznych (BDO) w skali 1:1 000 000

Detal Bazy Danych Ogólnogeograficznych w skali 1:1 000 000Format udostępnienia eps jpg arcinfo

 

MAPY TOPOGRAFICZNE

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich materiałów wzgik, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Kontakt z Departamentem.

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 - nowe wydanie (standardowe opracowania kartograficzne)

Fragment mapy topograficznej w skali 1:10 000Możliwy format udostępnienia gml pdf tiff gdb geotiff wydruk

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Detal mapy topograficznej w skali 1:10 000Format udostępnienia eps dgn tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 - kolor (niestandardowe opracowania topograficzne)

Fragment mapy topograficznej 1:10 000 kolorMożliwy format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 - achromatyczna (niestandardowe opracowania topograficzne)

Detal Mapy topograficznej 1:10 000 achromatycznaFormat udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Fragment mapy topograficznej 1:10 000Możliwy format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:25 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Detal mapy topograficznej 1:25000Format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:25 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Fragment mapy topograficznej 1:25 000Możliwy format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:50 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Detal mapy topograficznej 1:50 000Format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:50 000 (niestandardowe opracowania topograficzne) - wydanie cywilne GGK

Fragment mapy topograficznej 1:50 000Mozliwy format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:50 000 (niestandardowe opracowania topograficzne) - wydanie wojskowe

Detal mapy topograficznej 1:50 000 wojskowaFormat udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:50 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Fragment mapy topograficznej 1:50 000Możliwy format udostępnienia tiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:100 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Detal mapy topograficznej 1:100 000Format udostępnienia tiff geotiff wydruk offset

 

Mapa topograficzna w skali 1:100 000 (niestandardowe opracowania topograficzne)

Fragment mapy topograficznej 1:100 000Format udostępnienia tiff, wydruk

 

MAPY TEMATYCZNE I OPRACOWANIA SPECJALNE

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich materiałów wzgik, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament GiK

Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000

Fragment mapy hydrograficznej 1:50 000Format udostępnienia mapinfo

 

Mapa sozologiczna w skali 1:50 000

Fragment mapy sozologicznej 1:50 000Format udostępnienia  tiff mapinfo shapefile geotiff wydruk offset

 

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000

Fragment mapy glebowo-rolniczej 1:50 000Formaty udostępnienia: shapefile, wydruk

 

Mapa zawartości próchnicy w glebach użytków rolnych w skali 1:350 000

Fragment mapy Zawartości próchnicy w glebach rolnychFormaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w skali 1:350 000

Fragment mapy zanieczyszczenia gleb metalami 1:350 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa gleb marginalnych w skali 1:750 000

Tragment mapy gleb marginalnych 1:750 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa retencji wody potencjalnie dostępnej dla roślin w skali 1:750 000

Fragment mapy retencji wody dostępnej dla roślin 1:750 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa zalecanych dawek wapna w skali 1:750 000

Fragment mapy mapy zalecanych dawek wapna 1:750 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa pilności wapnowania gleb w skali 1:750 000

Fragment mapy pilności wapnowania gleb 1:750 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wodną powierzchniową w skali 1:50 000

Fragment mapy zagrożenia gleb użytków rolnych erozją wodną 1:50 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa potencjalnej erozji wietrznej gleb w skali 1:50 000

Fragment mapy potencjalnej erozji wietrznej gleb 1:50 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa potrzeb zmian lokalizacji dróg w rzeźbie terenu w skali 1:50 000

Fragment mapy zmian lokalizacji dróg w rzeźbie terenu  1:50 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa potrzeb pilności utwardzania gruntowych dróg rolniczych w skali 1:50 000

Fragment mapy potrzeb pilności utwardzania gruntowych dróg rolniczych 1:50 000

 

Mapa rzeczywistego zapasu wody w skali 1:50 000

Fragment mapy zapasu wody 1:50 000

 

Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:500 000

Fragment mapy glebowo rolniczej 1:50 000Formaty udostępnienia shapefile, wydruk

 

Mapa numeryczna sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych w skali 1:10 000 (Wisła)

Fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej 1:10 000 Formaty udostępnienia tiff, dgn, geotiff, wydruk ploterowy

 

Mapa użytkowania ziemi i pokrycia terenu w skali 1:10 000 (Wisła)

Fragment mapy użytkowania ziemi w skali 1:10000Formaty udostępnienia: tiff, dgn, wydruk

(Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich materiałów wzgik, można uzyskać kontaktując się z Wydziałem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00). Departament GiK

 

SKOROWIDZE

Skorowidze materiałów zasobu dostępne są na portalu mapowym województwa mazowieckiego oraz w postaci usługi WMS (Usługa przeglądania danych przestrzennych w sieci Internet - kopiuj adres usługi WMS) http://uslugi.wrotamazowsza.pl/geoserver/wzgik/wms

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.