Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsze serce Polski

MAPA ZABYTKÓW MAZOWSZA

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

MAPA WYBRANYCH ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW MAZOWSZA

Rysunkowa mapa zabytków w województwie mazowieckim

W 2012 roku Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (obecnie Departament Cyfryzacji Geodezji i Kartografii), w ramach promocji Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracował ścienną, tematyczną, artystyczną "Mapę wybranych zabytków Mazowsza".

Podkład kartograficzny i część przedstawionych na mapie obiektów pochodzi z danych MSIP oraz materiałów wzgik. Ramka mapy oraz rysunki zabytków zostały wykonane odręcznie z natury i na podstawie zdjęć. Alegoria wieńcząca tytuł mapy była wzorowana na dawnej mapie Mazowsza, autorstwa znanego kartografa Nicolas'a Sanson'a z Abbeville z 1665 r. Wydanie I mapy przedstawia winietki i lokalizację 47 zabytków z terenu województwa mazowieckiego. Planowane są kolejne wydania, które będą uzupełniane o nowe obiekty zabytkowej architektury Mazowsza. Mapa ma wymiary 70x100 cm.

W 2020 roku opublikowaliśmy mapę obszarów i gatunków chronionych "Skarby mazowieckiej przyrody - ssaki", kolejne, artystyczne opracowanie, tworzące promocyjny cykl "Skarby Mazowsza". Zapraszamy do zapoznania się z mapą.

Zapraszamy po mapy topograficzne i tematyczne Mazowsza

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej - mapy tematyczne

Artystyczna mapa ochrony przyrody - "Skarby mazowieckiej przyrody - ssaki"

(Mapa udostępniona wyłącznie do użytku własnego - Copyright UMWM - Wszelkie prawa zastrzeżone.)

Pobierz mapę zabytkowych obiektów Mazowsza (zip/gif/2,4MB)

 

Mapa Mazowsza przedstawiająca artystyczne winietki zabytków mazowsza

 

(Szczegółowe informacje na temat mapy, można uzyskać kontaktując się z pracownikami Biura ds. Ogólnych Departamentu Cyfryzacji Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.