Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsze serce Polski

MAPA TRANSPORTOWA MAZOWSZA

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

MAPA SIECI TRANSPORTOWEJ NA MAZOWSZU

 

Rysunek - ramka w formie autostrady pasa startowego i linii kolejowej zawierająca tytuł mapy.

Mazowsze - ważny węzeł globalnej komunikacji

Gdy spojrzymy na mapę Europy, Polska i Mazowsze znajdują się dokładnie w jej geometrycznym centrum, co czyni z Naszego Kraju i Regionu bardzo ważny punkt komunikacyjny w globalnej sieci transportowej. Takie położenie to niezwykła szansa. Transport, infrastruktura drogowa, kolejowa i lotnicza to podstawy każdej rozwiniętej, nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki.

W ciągu ostatni 20 lat na Mazowszu powstały autostrady, drogi szybkiego ruchu, obwodnice miast. Wyremontowano setki kilometrów dróg krajowych, powiatowych i lokalnych. Zmodernizowane zostało wiele kilometrów sieci kolejowej, powstały nowe stacje i nowe połączenia, odnowiono dworce. Powstały nowe mosty i wiadukty. Otwarto nowe lokalne lotniska, tworzona jest niezwykle ważna inwestycja - Centralny Port Komunikacyjny wraz z całą siecią nowoczesnych połączeń transportowych. Mazowsze jest coraz lepiej skomunikowane z resztą kraju, Europą i światem stając się bardzo ważnym węzłem globalnej komunikacji i transportu.

Mapa sieci transportowej na Mazowszu powstała w ramach promocji na podstawie danych z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP).

Pobierz mapę Sieć transportowa Mazowsza (zip/png 3.5MB)

(Uwaga! Mapa udostępniona wyłącznie do użytku niekomercyjnego - własnego - Copyright UMWM - Wszelkie prawa zastrzeżone.)

 

Mapa - plakat - sieć transportowa na Mazowszu. Drogi koloeje lotniska.

(Szczegółowe informacje na temat mapy, można uzyskać kontaktując się z pracownikami Biura ds. Ogólnych Departamentu Cyfryzacji Geodezji
i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.