Pomiń menu | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsze serce Polski

MAPA OCHRONY PRZYRODY

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ARTYSTYCZNA MAPA OCHRONY PRZYRODY NA MAZOWSZU

Rysunkowa mapa "Skarby mazowieckiej przyrody - ssaki"

 

W 2020 roku Departament Cyfryzacji Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach promocji Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej MSIP oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wzgik opracował poglądową, artystyczną mapę "Skarby mazowieckiej przyrody - ssaki".

Rysunek - Jeleń szlachetny - Cervus elaphusRysunek - Jeż wschodni - Erinaceus roumanicusRysunek - Daniel - Dama damaRysunek - Szop pracz - Procyon lotor

Podkład kartograficzny i dane obszarów chronionych: park narodowy, parki krajobrazowe, specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) Natura 2000, obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) Natura 2000, rezerwaty (leśne, florystyczne, faunistyczne, wodne, torfowiskowe, przyrody nieożywionej, krajobrazowe, stepowe, biosfery) zamieszczone na mapie pochodzą z MSIP oraz materiałów wzgik. Bordiura mapy, frontyspis oraz rysunki zwierząt zostały wykonane odręcznie. Wybrane do I wydania 27 gatunków występujących na obszarze Mazowsza opisano, na podstawie dostępnych w Internecie źródeł. Oryginał mapy ma wymiary plakatu 70x100 cm.

Gatunki przedstawione na mapie

Redakcja mapy, oprawa graficzna i rysunki zwierząt wykonane zostały w Departamencie Cyfryzacji Geodezji i Kartografii, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. (22) 432 45 00, e-mail: geodezja(at)mazovia.pl.
Mapa została udostępniona wyłącznie do użytku niekomercyjnego - własnego.

W 2012 roku opublikowaliśmy mapę "Zabytki Mazowsza" pierwsze, artystyczne opracowanie tworzące promocyjny cykl "Skarby Mazowsza". Zapraszamy do zapoznania się z mapą.

Zapraszamy po mapy topograficzne i tematyczne Mazowsza

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej - mapy tematyczne

Artystyczna mapa zabytkowych obiektów Mazowsza

(Mapa udostępniona wyłącznie do użytku niekomercyjnego - własnego - Copyright UMWM - Wszelkie prawa zastrzeżone.)

Pobierz mapę (ochrony przyrody) "Skarby mazowieckiej przyrody - ssaki" (zip/png/7.15MB)

 

Artystyczna mapa ochrony przyrody na Mazowszu, przedstawia ssaki występujące na obszarze województwa

(Szczegółowe informacje na temat mapy, można uzyskać kontaktując się z pracownikami Biura ds. Ogólnych Departamentu Cyfryzacji Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, tel. 22 432-45-00).

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.