Pomiń menu | Polityka prywatności | Mapa serwisu
Logotyp Mazowsze serce Polski

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU GEODEZJA.MAZOVIA.PL

Powrót do menu głównego strony CGiK

 

Wstęp

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (zwanego dalej "Urzędem"), zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej cyfryzacja.mazovia.pl zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej "Ustawą").

Pełny adres strony: https://cyfryzacja.mazovia.pl

 

Daty

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą.

 

Treści niedostępne

 

Wyłączenia

Na stronie udostępniono materiały, prezentacje zawierające:

których pełne przedstawienie w formie dostępnej cyfrowo jest niemożliwe. Materiały te powstały i zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Mocą ustawy, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności cyfrowej. W ramach dostępu alternatywnego przy linku do tego rodzaju materiałów zawsze publikowana jest informacja z danymi kontaktowymi osoby kompetentnej do udzielenia informacji w przedmiotowym zakresie.

 

Udogodnienia

Wszystkie aktywne i statyczne elementy i treści strony dostępne bezpośrednio z poziomu przeglądarki,
są dostępne i spełniają wymagania WCAG2.1

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostepności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

Dostępne narzędzia walidacyjne użyte do oceny:

Czytnik NVDA | WAVE Web Accessibility | V3C Markup Validation | PowerMapper | AChecker Web Accessibility (otwiera nową kartę).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z Dyrektorem Departamentu Cyfryzacj Geodezji
i Kartografii Marcinem Pawlakiem, geodezja@mazovia.pl, telefon:(22) 432-45-00.

Tą samą drogą możesz złożyć wniosek o udostępnienie informacji w formie alternatywnej i żądać zapewnienia dostępności.

Masz prawo do żądania:

Żądanie powinno zawierać:

Zrealizujemy żądanie niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli dotrzymanie terminu będzie niemożliwe to niezwłocznie Cię o tym poinformujemy. Podamy kiedy będziemy mogli zrealizować żądanie (nie później niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jest niemożliwe to zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Skarga

Masz prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej/aplikacji mobilnej lub jej elementu:

Do rozpatrywania skarg stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
Skargę wyślij do Marszałka Województwa Mazowieckiego:

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich (otwiera nową kartę).

 

Dostępność architektoniczna

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
znajduje się przy ul. Kijowskiej 10/12A, 03-743 w Warszawie.

Jak dojechać?

Najbliższe przystanki: Kijowska, Dworzec Wschodni Kijowska.

Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

Wejście do budynku jest z poziomu ulicy. W celu wejścia do budynku należy użyć dzwonka, który znajduje się po prawej stronie. Po wejściu do przedsionka znajdują się schody, które prowadzą do holu głównego. Na parterze znajduje się ochrona budynku, które może udostępnić schodołaz. Dostępność korytarzy, schodów i wind Korytarze są dostosowane do poruszania się na wózkach. Na parterze jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne

Obecnie w budynku nie ma pochylni, platform i pętli indukcyjnej.

Umiejscowienie, liczba i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością

Przy wejściu do budynku znajdują się ogólnodostępne, płatne miejsca postojowe.
Jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 

Aplikacja mobilna

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Cyfryzacji Geodezji i Kartografii udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Pobierz aplikację Mieszk@niec ze sklepu Google Play (otwiera nową kartę).

Pobierz aplikację Mieszk@niec ze sklepu AppStore (otwiera nową kartę).

 

Inne informacje i oświadczenia

Adres do korespondencji:

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
e-mail: geodezja(at)mazovia.pl
telefon:(22) 432-45-00
fax: (22) 432-45-01

Nad drzwiami wejściowymi do każdej siedziby Urzędu jest znacznik TOTUPOINT (otwiera nową kartę)

Do wszystkich siedzib Urzędu i znajdujących się w nich pomieszczeń możesz wejść w asyście psa przewodnika lub psa asystującego.
Możesz skorzystać z tłumacza on-line (otwiera nową kartę)

Kliknij w ikonę "Połącz z tłumaczem", żeby rozpocząć rozmowę.
Z wideotłumacza języka migowego możesz skorzystać także podczas wizyty w Urzędzie.

Koordynatorzy dostępności w Urzędzie:

 

Copyright: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Wszelkie prawa zastrzeżone.