BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH

NOWOCZESNE UNIWERSALNE i AKTUALNE DANE

Baza Danych Obiektów Topograficznych - BDOT10k

Czym jest BDOT10k?

To Baza Danych Obiektów Topograficznych to zbiór danych, w którym odwzorowane są elementy środowiska geograficznego, czyli otaczającej nas przestrzeni. Zapisane są w niej informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów topograficznych takich jak budynki, drogi, lasy wraz z ich krótką charakterystyką, obejmującą informacje takie jak np. funkcja budynku, liczba kondygnacji, nawierzchnia dróg, skład gatunkowy lasu.

Czego dotyczy?

Całkowity zakres tematyczny BDOT10k obejmuje dane o sieci wodnej, sieci komunikacyjnej, sieci uzbrojenia terenu, pokryciu terenu, budynkach, budowlach i urządzeniach, kompleksach użytkowania terenu, terenach chronionych, jednostkach podziału terytorialnego oraz wielu innych mniejszych obiektach.

A 10k to?

Zapis 10k oznacza, że szczegółowość odwzorowania obiektów w bazie, odpowiada mapie topograficznej w skali 1:10 000 - czyli bardzo szczegółowo.

 

Sprawdź szczegóły techniczne BDOT10k

Ograniczone wyłącznie wyobraźnią

 

Do czego BDOT10k?

Ze względu na bogaty zasób danych, który zawiera baza, może służyć do wykonywania na nich wielu różnorodnych operacji - od prostej wizualizacji do niezwykle złożonych analiz przestrzennych.

Ogólnie

W szczegółach

Masz wątpliwości, czy dane BDOT10k będą odpowiednie dla Twoich celów? Dzwoń śmiało podpowiemy i doradzimy Ci wybór odpowiedniego materiału.

Zadzwoń

 

Całkowicie darmowe dane

Naprawdę darmowy?

Naprawdę.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Baza Danych Obiektów Topograficznych została uwolniona, co oznacza, że udostępniania jest teraz bezpłatnie!

Każdy może pozyskać te dane pobierając je z zasobów wojewódzkich lub krajowych. Nie ma potrzeby wypełniania i składania wniosków lub formularzy, wystarczy kliknąć.

Pobierz darmowe dane BDOT10k

Mazowsze dysponuje także wieloma innymi rodzajmi opracowań, które mogą Cię zaiteresować

Zobacz materiały WZGiK

Zapraszamy!

Departament Cyfryzacji Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
tel.: (22) 432-45-00 fax: (22) 432-45-01
e-mail: geodezja(at)mazovia.pl

Deklaracja dostępności